Nyheter (197)

 • Årsmøte

  Av Kristian Elden, 15.03.2018

  13.mars avholdt Førstehjelpsrådet sitt årsmøte. 


 • Årsmarkering og statusrapport for

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 21.02.2018

  21. februar for et år siden ble det arrangert et konsensumøte hvor helseminister Bent Høie inviterte til en dugnad for økt overlevelse i Norge. Dugnaden ble "Sammen redder vi liv" som i dag markerte årsdagen for oppstart og holdt statusrapport for den nye Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen og helsedirektør Bjørn Guldvog. Norsk Førstehjelpsråd var vertskap sammen med Helsedirektoratet.


 • Meld deg på nasjonal HLR-kongress i Bod

  Kilde: nrr.org

  Sammen med Nordlandssykehuset HF har Norsk Resuscitasjonsråd gleden av å invitere deg til HLR-kongress i Bodø 22-23 april 2018 på Scandic Havet. Kongressen er for alle med interesse for

 • Markering av årsdagen for nasjonal dugnad

  Av Siw Lilly Osmundsen, 09.02.2018

  "Sammen redder vi liv" - den nasjonale førstehjelpsdugnaden, som Helsedirektoratet har ledelsen på har nå ett-års-jubileum. Onsdag 21. februar kl.10.00 samles aktørene for dugnaden i Røde Kors Kurs- og konferansesenter i Hausmannsgate 7, Henry Dunant-salen. 


 • Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 17.01.2018

  Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato:
  Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
  Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo


 • Arbeidet med den nasjonale dugnaden

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 16.01.2018

  Norsk Førstehjelpsråd er aktivt med i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv" og 21. februar 2018 markeres årsdagen for initiativet med en samling i regi av Helsedirektoratet og Norsk Førstehjelpsråd. 


 • Samling for førstehjelpsinstruktørene 2017

  Av Norsk Førstehjeelpsråd, 19.11.2017

  Årets instruktørsamling ga over 100 instruktører faglig oppdatering og nettverksbygging. Programmet var variert og holdt et høyt faglig nivå.


 • Akutthjelpere fra industrivernet?

  Kilde: NSO

  37. http://nso. no/akutthjelpere-fra-industrivernet/ 38.

 • 3 millioner til førstehjelp 3 millione

  Kilde: Norske Kvinners Sanitetsforening


 • Instruktørsamling helgen 10.-12. november

  Av Siw Lilly Osmundsen, 09.11.2017

  Helgen 10.-12. november samles over 100 instruktører seg på Økern for faglig oppdatering og erfaringsutveksling.  Vi er som en stor førstehjelpsfamilie og har noen trivelige dager sammen i uformell og familiær setting.  Programmet er variert og har også praktiske work-shops.  Dansk Førstehjælpsråd besøker oss igjen og vi har noen få utstillere som vil vise oss mye spennende.


 • Nye instruktører

  Av Siw Lilly Osmundsen, 08.11.2017

  I oktober ble det utdannet 19 nye instruktører og en ny hovedinstruktør ved høstens kurs i regi av Norsk Førstehjelpsråd.  Vi ønsker dem alle lykke til i arbeidet med å utdanne Norges førstehjelpere, nå har de et godt verktøy for å gi folk livreddende ferdigheter.


 • Programmet til instruktørsamlingen begynner å ta form

  Av Kristian Elden, 25.08.2017

  Programmet til instruktørsamlingen begynner å ta form. Hovedtemaene: "Sammen redder vi liv", noen av delprosjektene i "Sammen redder vi liv", Nasjonal Traumeplan, Psykososial førstehjelp-Kriseteam, og Førstehjelp og sikkerhet ved vold og store hendelser.

  I tillegg så blir det som vanlig workshops. Her vil temaene sannsynligvis bli undervisning til barn, samhandling med 113, idrettsskader og kvalitetskontroll av luftveishåndtering og HLR.

  Med forbehold om endringer:


 • Påmeldingen er klar til instruktørsamlingen 10.-12. november

  Av Siw Lilly Osmundsen, 26.06.2017


 • Førstehjelpsrådet besøker Sivilforsvaret

  Av Siw Lilly Osmundsen, 18.06.2017

  Styret i Førstehjelpsrådet prøver å legge samlinger til ulike medlemsorganisasjoner for samtidigå få bedre innblikk i alt det gode arbeidet som gjøres innen førstehjelp i de 23 medlemsorganisasjonene. Vårens styresamling ble  derfor avholdt på Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum.


 • Nyttig samarbeid

  Kilde: NSO

  36. http://nso. no/nyttig-samarbeid/ 37.

 • Førstehjelp ved skader

  Av Kristian Elden, 17.03.2017

  De fleste som dør av alvorlige skader dør før de kommer frem til sykehus, og før ambulanse ankommer. Noen av dem kan antageligvis berges med god førstehjelp. NKT-Traume har deltatt i en rekke studier av førstehjelp, og vil gjennomgå status i flere nyhetsbrev fremover.


 • Faglig oppdatering SAM2017

  Av Siw Lilly Osmundsen, 06.03.2017

  Tirsdag 21. mars og onsdag 22. mars avholdes Skandinavisk akuttmedisin på Thon hotell Oslo airport ved Gardermoen.  Nyheter fra Skandinavia innen den akuttmedisinske kjeden bir belyst.  Ny forskning blir presentert. Her kan instruktører og annet fagpersonell få faglig påfyll og ikke minst bygge nettverk.


 • Kunne vi gjort noe annerledes?

  Kilde: Diabetes.no

  - Hadde vi hatt kunnskapen, hadde dette neppe skjedd, sier foreldrene til Mikael Røsand Brandt. 2. mai i fjor ble 20-åringen funnet på hybelen sin, død av syreforgiftning.

 • Husk Årsmøtet 14. mars

  Av Siw Lilly Osmundsen, 02.03.2017

  Årsmøtet i Norsk Førstehjelpsråd avholdes tirsdag 14. mars 2017, klokken 12.00

  Sted: Kongressenteret hos Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 OSLO

  Møterom Operasjonssentralen


 • Oppstartmøte: Sammen redder vi liv

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 23.02.2017

  Som en viktig del av oppfølgingen av NOU 2015:17 Først og Fremst inviterte Helsedirektoratet til en nasjonal dugnad for livslang førstehjelpsopplæring av publikum, og styrking av samspillet mellom innringer og AMK-operatører.

  Helsedirektoratet og statsråd Bent Høie samlet representanter for helsestyresmaktene, politikere, ideelle organisasjoner, Lærdal-fondet, Gjensidige Stiftelsen, fagfolk og forskere til oppstartmøte på Utstein kloster i Rogaland 21. februar.  Det var gledelig for oss at leder av Norsk Førstehjelpsråd var invitert som deltaker i møtet for å representere våre 22 medlemsorganisasjoner og etater.


 • 50 fra 197 Vis mer ...