Nyheter (210)

 • Cecilie Daae holder innlegg på Fagsamlingen

  Av Kristian Elden, 08.10.2019

  Direktør i DSB, Cecilie Daae, holder innlegget Førstehjelpsopplæring i et samfunnssikkerhetsperspektiv på Fagsamlingen til Norsk Førstehjelpsråd. Daae har vært direktør for DSB siden 2015. Cecilie Daae er også lege og spesialist i allmennmedisin. Tidligere har hun blant annet jobbet i Helsedirektoratet. 


 • Programmet til fagsamlingen er klart!

  Av Kristian Elden, 06.10.2019

  Se vedlagt program.


 • Påmeldingen til fagsamlingen er åpen!

  Av Kristian Elden, 03.08.2019

  - Påmelding for instruktører og andre tilhørende medlemsorganisasjonene: https://www.norskforstehjelpsrad.no/kurs/169

  - Påmelding for instruktører og andre tilhørende private bedrifter og det offentlige: https://www.norskforstehjelpsrad.no/kurs/170


 • Førstehjelpsrådets organisasjon

  Av Kristian Elden, 30.07.2019

  Førstehjelpsrådets organisasjon (ut over årsmøtet)


 • Fagsamling for instruktører og hovedinstruktører

  Av Kristian Elden, 24.07.2019

  Sett av datoene - fagsamling for instruktører og hovedinstruktører 


 • Instruktørkurs

  Av Kristian Elden, 19.07.2019

  Norsk Førstehjelpsråd inviterer til instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) 7-8.oktober og instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB) 9.oktober.
  Kursene er for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp.
  Se her for mer informasjon.


 • 113.no

  Av Kristian Elden, 03.07.2019

  113.no har nå blitt Norges offentlige nettsted for førstehjelp! 


 • Appen Hjelp 113

  Av Kristian Elden, 24.06.2019

  Livsviktig tid går tapt fordi nødsentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk melding om hvor du er, om du ringer 110, 112 eller 113 fra appen. Last ned og start appen Hjelp 113 nå.


 • HLR ved aksidentell hypotermi

  Av Peter Meyer, 02.10.2018

  Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner:

  Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen en 60 sekunders kontroll – før HLR igangsettes. Dette avviker jo fra vanlig opplæring i HLR.

  Spørsmålet er om dette skal vektlegges i undervisningen på alle nivåer innenfor førstehjelpsområdet, eller om man på basale nivåer skal utelate dette punktet og undervise ordinær undersøkelse ved HLR?


 • Drunkning update 2018 - din kunskap är livsav

  Kilde: hlr.nu

  Drunkning update 2018 - din kunskap är livsavgörande! 4 juni, 20184 juni, 2018

 • Sammen redder vi liv: Ny utredning fra NKT-T om Trafikalt Grunnkurs førstehjelp

  Av Kristian Elden, 09.05.2018

  Norsk Førstehjelpsråd er veldig glad for arbeidet og resultatet som Nasjonalt Kompetansesenter for Traumatologi (NKT-T) nå har kommet med i denne utredningen om TGF! 


 • Strategisk arbeid og instruktørsamling 2018

  Av Peter Meyer, 17.04.2018

   

  Førstehjelpsfaget er i dag i en svært positiv fremdrift. Etter at Helse- og omsorgsdepartementet satte i gang førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv, har det skjedd svært mange positive ting innenfor førstehjelpsfeltet. Dette har betydning for Norsk Førstehjelpsråd sitt ansvar og rolle i fremtiden. Førstehjelpsrådet er svært glad for alt det positive som skjer. Samtidig gjør dette at det Førstehjelpsrådet har gjort og gjør, ikke nødvendig vis er det mest riktige i fremtiden, selv om det har vært det mest riktige frem til nå.


 • Til minne om Aage Henriksen

  Av Peter Meyer, 23.03.2018

  Aage Henriksen fra Møre Og Romsdal, mangeårig medlem av Røde Kors og tidligere nestleder i Norsk Førstehjelpsråd, døde brått og uventet natt til onsdag 21.mars.

   

   


 • Årsmøte

  Av Kristian Elden, 15.03.2018

  13.mars avholdt Førstehjelpsrådet sitt årsmøte. 


 • Årsmarkering og statusrapport for

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 21.02.2018

  21. februar for et år siden ble det arrangert et konsensumøte hvor helseminister Bent Høie inviterte til en dugnad for økt overlevelse i Norge. Dugnaden ble "Sammen redder vi liv" som i dag markerte årsdagen for oppstart og holdt statusrapport for den nye Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen og helsedirektør Bjørn Guldvog. Norsk Førstehjelpsråd var vertskap sammen med Helsedirektoratet.


 • Meld deg på nasjonal HLR-kongress i Bod

  Kilde: nrr.org

  Sammen med Nordlandssykehuset HF har Norsk Resuscitasjonsråd gleden av å invitere deg til HLR-kongress i Bodø 22-23 april 2018 på Scandic Havet. Kongressen er for alle med interesse for

 • Markering av årsdagen for nasjonal dugnad

  Av Siw Lilly Osmundsen, 09.02.2018

  "Sammen redder vi liv" - den nasjonale førstehjelpsdugnaden, som Helsedirektoratet har ledelsen på har nå ett-års-jubileum. Onsdag 21. februar kl.10.00 samles aktørene for dugnaden i Røde Kors Kurs- og konferansesenter i Hausmannsgate 7, Henry Dunant-salen. 


 • Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 17.01.2018

  Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato:
  Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
  Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo


 • Arbeidet med den nasjonale dugnaden

  Av Norsk Førstehjelpsråd, 16.01.2018

  Norsk Førstehjelpsråd er aktivt med i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv" og 21. februar 2018 markeres årsdagen for initiativet med en samling i regi av Helsedirektoratet og Norsk Førstehjelpsråd. 


 • Samling for førstehjelpsinstruktørene 2017

  Av Norsk Førstehjeelpsråd, 19.11.2017

  Årets instruktørsamling ga over 100 instruktører faglig oppdatering og nettverksbygging. Programmet var variert og holdt et høyt faglig nivå.


 • 50 fra 210 Vis mer ...