Styret

Styret i Norsk Førstehjelpsråd fra årsmøte 2024 til 2025:

Ledergruppen

     
Stephen Sollid
Styreleder
Elin Seim
Nestleder
Thomas Berg Green
Daglig leder
 
 
 
Representerer
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Representerer
Norges Røde Kors
 

 

Styremedlemmer

     
Vegar Hansveen
Thomas Renngård
Linda Melander
     
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap NOTAK Norges Livredningsselskap

 

 
     
Pål Lillebø Conrad Bjørshol Anne-Mette Sveen
     
Bedriftshelsetjenestenes
bransjeforening
Norsk Resuscitasjonsråd Norsk Folkehjelp

 

Styrets representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. God kontinuitet i styrerepresentantene fra medlemsorganisasjonene sikrer Norsk Førstehjelpsråd bred sammensetning i arbeidet.