Styret

 

Styret i Norsk Førstehjelpsråd 2019

 

 • Styreleder Kristian Elden for Forsvarets sanitet
 • Nestleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
 • Vegar Hansveen for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
 • Elin Seim for Norges Røde Kors
 • Helene-Marie Grov for Norges Lotteforbund
 • Linda Melander for Norges Livredningsselskap
 • Trond Nordseth for Norsk Resuscitasjonsråd
 • Eirik Solheim Haugen for Norsk Sikkerhetssentres Forening

Styrets representanter representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. Allikevel ønsker vi at det er en kontinuitet i styrerepresentanter fra medlemsorganisasjonene som gjør det enklere for NFR å ha en god fremgang i arbeidet.

NFR Sekretariat

Daglig leder:

Peter Meyer

 

Arbeidsutvalg:

 • Styreleder Kristian Elden for Forsvarets sanitet
 • Nestleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
 • Daglig leder Peter Meyer