Styret

 

Styret i Norsk Førstehjelpsråd fra årsmøte 2021 til årsmøte 2022

 

 • Styreleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
 • Nestleder Elin Seim for Norges Røde Kors

Styremedlemmer

 • Vegar Hansveen for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
 • Linda Melander for Norges Livredningsselskap
 • Jan Erik Nilsen for Norsk Forening for Traumatologi, Akutt- og Katastrofemedisin
 • Trond Nordseth for Norsk Resuscitasjonsråd
 • Eva Ormerod for Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Kjell Otto Fremstad for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Styrets representanter representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. Allikevel ønsker vi at det er en kontinuitet i styrerepresentanter fra medlemsorganisasjonene som gjør det enklere for NFR å ha en god fremgang i arbeidet.

NFR Sekretariat

Daglig leder:

Thomas Berg Green

 

Ledergruppen:

 • Styreleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
 • Nestleder Elin Seim for Norges Røde Kors
 • Daglig leder Thomas Berg Green