Privat medlemskap

Skal du registrer et personlig medlemskap trykker du på knappen under

Bli medlem


Medlemsfordeler

Tilgang til NFR sin dokumentasjon vedr. instruktører, kurs, nyheter etc. etter innlogging. Får automatisk tilsendt nyhetsbrev og annen nødvendig oppdatering før informasjonen gjøres tilgjengelig for allmenheten.

10% rabatt på alle kurs/samlinger som NFR står som arrangør for.

Ved innmelding vil du få tilsendt siste utgave av boken FØRSTEHJELP

Kostnader privat medlemskap: 500,- pr. kalenderår.

Betingelser

Alle som har interesse for førstehjelp eller av andre årsaker ønsker å følge arbeidet i NFR tett kan bli privat medlem. Etter å ha registrert deg via hjemmesiden til NFR vil du få tilsendt en giro for innbetaling av medlemskapskontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Det er ingen rabattordninger dersom flere enkeltpersoner fra samme husholdning ønsker å opprette medlemskap. Medlemskap som registreres etter 1.desember ett år inkluderer også medlemskap for påfølgende kalenderår.

Bedriftsmedlemskap

For å registrere din bedrift som medlem trykker du på knappen under

Bli medlem


Medlemsfordeler

Tilgang til NFR sin dokumentasjon vedr. instruktører, kurs, nyheter etc. etter innlogging. Får automatisk tilsendt nyhetsbrev og annen nødvendig oppdatering før informasjonen gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Bedriftens ansatte som melder seg på kurs/samlinger i regi av NFR får 10 % reduksjon på ordinær deltakeravgift.

Ved innmeldingen vil bedriften få tilsendt et eksemplar av siste utgave av boken FØRSTEHJELP

Kostnader bedriftsmedlemsskap: 5000,- pr. kalenderår.

Betingelser

Alle bedrifter som har interesse for førstehjelp eller av andre årsaker ønsker å følge arbeidet i NFR tett kan bli bedriftsmedlem. Etter å ha registrert deg via hjemmesiden til NFR vil du få tilsendt en giro for innbetaling av medlemskapskontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskap som registreres etter 1.desember ett år inkluderer også medlemskap for påfølgende kalenderår.
 

For å utføre denne handlingen kreves brukerautentisering!

Er du registrert?

Du må logge inn før du kan legge til din organisasjon

Ikke registrert enda?

Vennligst registrere deg før du kan legge til din organisasjon.