Førstehjelpslitteratur

 

Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Laerdal Medical 2023, ISBN 978-82-8276-303-5

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Konseptet er faglig revidert i 2023 og setter nye føringer for form og omfang. Kurset er i henhold til retningslinjer for HLR.

Kursboken kan bestilles hos Norsk selskap for gjenoppliving og Hjertevakten

 

Kursveileder til Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Laerdal Medical 2023, ISBN 978-82-8276-307-3

Denne veiledningen er til god hjelp for kursholderen og beskriver kurskonseptet og gjennomføringen.

Kurset krever en kursholder som er godkjent gjennom Norsk Førstehjelpsråd. Egne kursholderkurs gjennomføres av våre medlemsorganisasjoner og av Norsk Førstehjelpsråd.

Kursveilederen kan bestilles hos Norsk selskap for gjenoppliving og Hjertevakten

 

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB)

Laerdal Medical 2023, ISBN 978-82-8276-306-6

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs på barn utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Konseptet er faglig revidert i 2023 og setter nye føringer for form og omfang. Kurset er i henhold til retningslinjer for HLR.

Kursboken kan bestilles hos Norsk selskap for gjenoppliving og Hjertevakten

 

 

Kursveileder til NGFB

Laerdal Medical 2023, ISBN 978-82-8276-308-0

Denne veiledningen er til god hjelp for kursholderen og beskriver kurskonseptet og gjennomføringen.

Kurset krever en kursholder som er godkjent gjennom Norsk Førstehjelpsråd. Egne kursholderkurs gjennomføres av våre medlemsorganisasjoner og av Norsk Førstehjelpsråd.

Kursveilederen kan bestilles hos Norsk selskap for gjenoppliving og Hjertevakten

 

Førstehjelp

Gyldendal forlag, 2020, ISBN/EAN 9788205530454

Som førstehjelper er du det første, viktige leddet i kjeden som redder liv. I denne boka finner du det du trenger å vite om førstehjelp uansett hvor du befinner deg.

Boka Førstehjelp har gjennom lang tid satt standarden for god førstehjelp i Norge, og er basert på medisinsk forskning og vurderinger fra fageksperter, men også på tradisjoner og sunn fornuft.

Boka forener en god faglig forankring med en enkel og pedagogisk framstilling av lærestoffet. Den har en oversiktlig og klar layout med symbolene; hva skal du set etter, faresignaler, hva gir pasienten utrykk for, hva skal du gjøre.

Den røde delen av boka legger vekt på den første viktige pasientundersøkelsen og den første livsviktige hjelpen. Den gule delen tar for seg alvorlige skader og sykdomstilstander. Den grønne delen beskriver ulykker, forebyggende tiltak og førstehjelpsutstyr.

Boka passer i alle utdanninger der man ønsker fordypning i faget førstehjelp.

Smartbok: Førstehjelp finnes også som smartbok - digital utgave av boka.