Faglig råd

Det faglige rådet oppnevnes av styret i Norsk Førstehjelpsråd i samarbeid med aktuelle medlemsorganisasjoner. Faglig råd ledes av Leder faglig råd

Til deltagelse i faglig råd inviteres medlemsorganisasjonene i Norsk Førstehjelpsråd, aktuelle faglige miljøer og enkeltpersoner med spesiell kompetanse. Hver enkelt kan oppnevnes så lenge de innehar en funksjon eller har spesialkompetanse som gjør dette naturlig. I samarbeid med ledergruppen kan også leder av faglig råd tilknyttes seg spesialkompetanse i enkeltsaker.

Det faglige råd skal løpende følge utviklingen innen fagområder som er av betydning for utvikling av førstehjelp som fag, samt konsekvenser for opplæring og utøvelse av førstehjelp. Det faglige råd rapporter til styret gjennom sin leder. Styret skal innhente det faglige råds innstilling i førstehjelpsfaglige spørsmål.

 

Leder

  • Live Kummen, fra Norsk Folkehjelp

Medlemmer

  • Erlend Winther Aasvik, rådsmedlem fra Forsvarets sanitet
  • Kari Lise Nylen, rådsmedlem fra Norges Røde Kors
  • Anette S. Baar, rådsmedlem fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
  • Rasmus Dyresen Lilleløkken, rådsmedlem fra Norges Røde Kors
  • Tina Treu Os, rådsmedlem fra Norske Redningshunder
  • Kjetil Pettersen Kvanaas, rådsmedlem fra Norges Røde Kors