/image/3/9/db5c8bb5ac53f4bc508a87a8ad9d5e/203c2191-5f11-4b77-80d8-1a4fc687d412.jpeg /image/4/9/9d48f0e68cc74dad87c84fadec6213/f315e463-a95d-4123-95c5-e4da23f6b5fd.jpeg /image/4/2/ab40a08aed800bfed05925e2674efc/logonordicfirstaid.png /image/5/a/589eb573ad496166523deeafe052bc/ngf-bok.png /image/5/0/eeae863b9a34df1df80328d7ed6b86/img_0415.jpg /image/a/9/c1eb5d9c16a8c22823d9a5ee34150e/samvirke.png /image/c/2/3ee687215b0eeb9713464528f251e5/img_4065.jpg /image/f/7/76d9e4745d175a2597c9fba658559a/img_3979-640x480.jpg /image/2/3/6ee60e3a702af9d2b00f240ef2e987/124.jpg

113.no

113.no har nå blitt Norges offentlige nettsted for førstehjelp!  Les mer

Appen Hjelp 113

Livsviktig tid går tapt fordi nødsentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk melding om hvor du er, om du ringer 11… Les mer

HLR ved aksidentell hypotermi

Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner: Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen e… Les mer
Våre faste rådsmedlemmer
Laster rådsmedlemmer..