/image/3/9/db5c8bb5ac53f4bc508a87a8ad9d5e/203c2191-5f11-4b77-80d8-1a4fc687d412.jpeg /image/4/9/9d48f0e68cc74dad87c84fadec6213/f315e463-a95d-4123-95c5-e4da23f6b5fd.jpeg /image/4/2/ab40a08aed800bfed05925e2674efc/logonordicfirstaid.png /image/5/a/589eb573ad496166523deeafe052bc/ngf-bok.png /image/5/0/eeae863b9a34df1df80328d7ed6b86/img_0415.jpg /image/a/9/c1eb5d9c16a8c22823d9a5ee34150e/samvirke.png /image/c/2/3ee687215b0eeb9713464528f251e5/img_4065.jpg /image/f/7/76d9e4745d175a2597c9fba658559a/img_3979-640x480.jpg /image/2/3/6ee60e3a702af9d2b00f240ef2e987/124.jpg

HLR ved aksidentell hypotermi

Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner: Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen e… Les mer

Drunkning update 2018 - din kunskap är livsav

Drunkning update 2018 - din kunskap är livsavgörande! 4 juni, 20184 juni, 2018 Kilde: hlr.nu

Sammen redder vi liv: Ny utredning fra NKT-T om Trafikalt Grunnkurs førstehjelp

Norsk Førstehjelpsråd er veldig glad for arbeidet og resultatet som Nasjonalt Kompetansesenter for Traumatologi (NKT-T) nå har kommet med i denne utre… Les mer
Våre faste rådsmedlemmer
Laster rådsmedlemmer..