/image/1/d/21a29ffa251b6e7b9d723f637a1ac4/forside-1.jpg /image/a/f/df712f57963a867c88592091959421/img_0424.jpeg /image/b/d/7f3d8412789f346e9301e4c258c95f/img_0415.jpeg /image/7/4/2d2869062b8ae58d399f12730a2649/img_0414.jpeg /image/4/1/350f8d42634551685f15cd4635a661/img_0387.jpeg /image/f/c/498548ccec73ddbb0ccdb515fe9a05/img_0202.jpeg /image/3/9/db5c8bb5ac53f4bc508a87a8ad9d5e/203c2191-5f11-4b77-80d8-1a4fc687d412.jpeg /image/1/e/a424da5060ce55def429bd185999e3/ngf-kursbok-490-92000-rev-f.png

Her finner du powerpointene fra vår digitale instruktørsamling

Over 170 deltakere var med på vår første digitale samling! Les mer

LHL med som medlemsorganisasjon i Norsk Førstehjelpsråd

Landsforeningen for hjerte og lunge syke (LHL) er nå innlemmet som medlemsorganisasjon i Norsk Førstehjelpsråd.  Les mer

Ny veileder om smittevern under førstehjelpskurs

Denne veilederen skal gjøre gjennomføringen av førstehjelpskurs så enkel som mye for deg som førstehjelpsinstruktør. Les mer
Våre faste rådsmedlemmer
Laster rådsmedlemmer..