/image/3/9/db5c8bb5ac53f4bc508a87a8ad9d5e/203c2191-5f11-4b77-80d8-1a4fc687d412.jpeg /image/4/9/9d48f0e68cc74dad87c84fadec6213/f315e463-a95d-4123-95c5-e4da23f6b5fd.jpeg /image/4/2/ab40a08aed800bfed05925e2674efc/logonordicfirstaid.png /image/5/a/589eb573ad496166523deeafe052bc/ngf-bok.png /image/5/0/eeae863b9a34df1df80328d7ed6b86/img_0415.jpg /image/a/9/c1eb5d9c16a8c22823d9a5ee34150e/samvirke.png /image/c/2/3ee687215b0eeb9713464528f251e5/img_4065.jpg /image/f/7/76d9e4745d175a2597c9fba658559a/img_3979-640x480.jpg /image/2/3/6ee60e3a702af9d2b00f240ef2e987/124.jpg

Appen Hjelp 113

Livsviktig tid går tapt fordi nødsentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk melding om hvor du er, om du ringer 11… Les mer

HLR ved aksidentell hypotermi

Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner: Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen e… Les mer

Drunkning update 2018 - din kunskap är livsav

Drunkning update 2018 - din kunskap är livsavgörande! 4 juni, 20184 juni, 2018 Kilde: hlr.nu
Våre faste rådsmedlemmer
Laster rådsmedlemmer..