Om oss

 
Norsk Førstehjelpsråd ble etablert i 1976 og er et ideelt samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige- og private virksomheter. I dag har vi 26 medlemsorganisasjoner med en samlet medlemsmasse på 1.5 millioner mennesker.
 
Vårt mål er å nå ut til alle i Norge med livreddende førstehjelpskunnskap. Vi jobber for å være aktuelle for våre medlemsorganisasjoner og for befolkningen.

 

 

   
Vi lytter til og samhandler med norske og internasjonale fagmiljøer. Vi omdanner kunnskap om førstehjelp slik at den blir mer forståelig for befolkningen. 
 
Vi har forenklet grunnleggende førstehjelp, gjort den mindre detaljert og mer prinsipiell, slik at befolkningen kan være trygge på å bruke sin kunnskap.

 

 

   
Norsk Førstehjelpsråd forvalter retningslinjer for førstehjelp og sprer kunnskapen ut til befolkningen gjennom våre medlemsorganisasjoner.
 
Norsk Førstehjelpsråd arbeider for en standardisert førstehjelpsopplæring ved å legge til rette for det gjennom gode, kvalitetssikrede kurskonsepter.

 

 

   
Vi ønsker å kvalitetssikre instruktører og virksomheter som tilbyr førstehjelpsopplæring.
  sammen-redder-vi-liv.png