Faglig råd

Det faglige rådet utnevnes av styret i Norsk Førstehjelpsråd i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner.

Til deltagelse i faglig råd inviteres medlemsorganisasjonene i Norsk Førstehjelpsråd, aktuelle faglige miljøer og enkeltpersoner med spesiell kompetanse. Hver enkelt kan oppnevnes så lenge de innehar en funksjon eller har spesialkompetanse som gjør dette naturlig. I samarbeid med ledergruppen kan også leder av faglig råd knytte til seg spesialkompetanse i enkeltsaker.

Det faglige råd skal løpende følge utviklingen innen fagområder som er av betydning for utvikling av førstehjelp som fag, samt konsekvenser for opplæring og utøvelse av førstehjelp. Det faglige råd rapporter til styret gjennom sin leder. Styret innhenter det faglige råds innstilling i førstehjelpsfaglige spørsmål.

 

Leder

live-kummen-rund_nf.png
Live Kummen

Norsk Folkehjelp

Overlege anestesi

 

Medlemmer

tina-treu-os-nrh.png kjetil-pettersen-kvanaas_rk.png erlend-winther-aasvik_fsan.png
     
Tina Treu Os
Norske Redningshunder
Kjetil Pettersen Kvanaas
Norges Røde Kors
Erlend Winther Aasvik
Forsvarets sanitet
     
Barnelege
Ambulansearbeider, sykepleier

Medic, sykepleier

 

 

anette-baar_snla.png rasmuss-dyresen-lillelokken_rk.png kari-lise-nylen_rk.png
     
Anette Baar
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Rasmuss Dyresen Lilleløkken
Norges Røde Kors
Kari-Lise Nylén
Norges Røde Kors
     
Paramedic, sykepleier Ambulansearbeider, medisinstudent Anestesisykepleier