Styret

 

Styret i Norsk Førstehjelpsråd fra årsmøte 2020 til årsmøte 2021

 

  • Styreleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
  • Nestleder Elin Seim for Norges Røde Kors

Styremedlemmer

  • Vegar Hansveen for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
  • Tommy Markus Kristoffersen for Forsvarets sanitet
  • Elisabeth Austmo Guddingstua for Norges Lotteforbund
  • Linda Melander for Norges Livredningsselskap
  • Trond Nordseth for Norsk Resuscitasjonsråd

Styrets representanter representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. Allikevel ønsker vi at det er en kontinuitet i styrerepresentanter fra medlemsorganisasjonene som gjør det enklere for NFR å ha en god fremgang i arbeidet.

NFR Sekretariat

Daglig leder:

Thomas Berg Green

 

Ledergruppen:

  • Styreleder Jonas Vikran Hagen for Norsk Folkehjelp
  • Nestleder Elin Seim for Norges Røde Kors
  • Daglig leder Thomas Berg Green