Styret

 

Styret i Norsk Førstehjelpsråd 2018

 

  • Styreleder Kristian Elden for Forsvarets sanitet
  • Nestleder Vegar Hansveen for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
  • Siw L. Osmundsen for Norsk Folkehjelp
  • Aina Vareide Haug for Norges Røde Kors
  • Helene-Marie Grov for Norges Lotteforbund
  • Linda Melander for Norges Livredningsselskap
  • Trond Nordseth for Norsk Resuscitasjonsråd
  • Eirik Solheim Haugen for Norsk Sikkerhetssentres Forening

Styrets representanter representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. Allikevel ønsker vi at det er en kontinuitet i styrerepresentanter fra medlemsorganisasjonene som gjør det enklere for NFR å ha en god fremgang i arbeidet.

NFR Sekretariat

Daglig leder:

Peter Meyer

 

Arbeidsutvalg:

  • Styreleder Kristian Elden for Forsvarets sanitet
  • Nestleder Vegar Hansveen for Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap