Årsmøte 2021

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 07.01.2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vil foregå 8. mars 2021 som en hybridløsning for de som ikke kan være fysisk tilstede.

Møtet foregår 8. mars 2021 fra 10:00 - 13:00

Det kalles inn til årsmøte i henhold til NFR´s vedtekter: 

  • § 5: ”Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles skriftlig med 8 ukers varsel.” 
  • §5.3 "Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet”. Dette betyr at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 8. februar 2021. Sakspapirer sendes ut til medlemsorganisasjonene senest 14 dager før møtet.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5. Beretning for 2020
6. Regnskap for 2020
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan og budsjett for 2021
9. Valg
 
Det blir kaffe og lett servering under møtet og mingling og lunsj etterpå. For de som ikke kan delta fysisk blir det gitt tilbud om digital tilstedeværelse. Invitasjon til digitalt møte blir ettersendt.

Årsmøtet holdes ved Clarion Hotel & Conference Oslo Airport. Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen. Enkel ankomst med shutle- buss fra OSL og gode parkeringsmuligheter ved hotellet.

Meld deg på årsmøtet ved å klikke på denne lenken: https://forms.gle/F2Hug8nXYQRkVj2u7 


Med vennlig hilsen
Norsk Førstehjelpsråd
Thomas Berg Green
Daglig leder