Førstehjelpskonferansen 2023 -en suksess!

Av Norsk Førstehjelpsråd, 09.11.2023

Førstehjelpskonferansen 2023 -en suksess!

150 deltakere var med på årets konferanse. Evalueringen er klokkeklar; dette var en suksess!

Årets konferanse ble gjennomført 23. oktober på Thon Hotel Arena i Lillestrøm som en dagskonferanse. Temaer for årets konferanse var "kjeden som redder liv" og presentasjon av nyreviderte konsepter. Powerpointene finner du nederst i denne artikkelen.

Konferansens konferansier Elin Seim, nestleder i Norsk Førstehjelpsråd ledet oss gjennom de mange punktene som stod på programmet før lunsj. Etter det var det klart for delsesjoner med presentasjon av Norsk Grunnkurs Førstehjelp, Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg med omsorgen for barn, Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp og Norsk Grunnkurs Livredning.

Vår daglige leder, Thomas Berg Green fortalte om at den første hjelpen du gir de første 10 minutter er like viktig som den behandlingen helsetjenesten gi tilby de neste 10 dager. Videre pratet han om hvordan samarbeid mellom våre 27 medlemsorganisasjoner skal løfte opp kunnskapsnivået om førstehjelp ut i befolkningen i tiden fremover og hvilke samfunnsøkonomiske effekter dette kan ha og ikke minst hvordan dette kan redusere belastningen på helsetjenesten i årene fremover.

Carl Robert Christiansen, universitetslektor ved paramedisinutdanningen ved OsloMet holdt et inspirerende foredrag om hvordan man best underviser om førstehjelp.

Leder for faglig råd, Erik Emberland Andersen pratet om det som er nytt fra Norsk Førstehjelpsråd. Om alt fra spillbasert opplæring, til revisjon av nye konsepter og ikke minst hvordan Norsk Førstehjelpsråd har kvalitetssikret praktisk del etter spillbasert eller annen elektronisk forberedende læring. Han tok oss også med for å fortelle litt om arbeidet som nå starter. Det skal utvikles helt nye læringsmetoder innen førstehjelp som i mye større grad blir på deltakernes premisser. Innholdet blir i større grad vektet på bakgrunn av forekomst og konsekvens.

Stedsposisjonering av mobiltelefon gjøres nå uavhengig av Hjelp 113 appen, kunne Jørgen Skogmo fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse fortelle om. Han snakket også om effekten av videodeling med 113 og ga oss en demonstrasjon fra scenen.

3881 personer ble forsøkt gjenopplivet i 2022. Siw Lilly Osmundsen fra Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin kunne fortelle om at flesteparten av de som overlever har god nevrologisk status, men at kun 11 % overlever. 

Vi tror noen ble overrasket da artistene, Aaron, Gaaseby og Daskeladden entret scenen og fremførte årets viktigste låt "Push Pust". Låta har så langt over 4,5 millioner avspillinger.

Oppfølging av førstehjelpere er et nasjonalt tilbud som kom i 2021. Her er det RAKOS i Helse Vest som står for tilbudet. Conrad Bjørshol fra RAKOS kunne også fortelle at de har gjort kartlegginger som forteller at svært mange har store reaksjoner etter å ha vært i en akutt situasjon. Med, andre ord et tilbud som enda fler i samfunnet må få vite om.

Veslemøy Nordset fra Helsedirektoratet fortalte om arbeidet som var utført for å etablere spesifikasjoner for førstehjelpsopplæring mot risikoutsatte yrkesgrupper. Dette handler i stor grad om at både oppdragsgivere og kurstilbydere i større grad skal forstå behovet de har for førstehjelpsopplæring.

Det er bare å begynne å glede seg til Førstehjelpskonferansen 2024. Den vil gå over 2 dager og i en helg. Da håper vi på bred oppslutning fra alle interesserte! Mer info kommer etterhvert.

Powerpointene finner du vedlagt.