Årsmøte og vårmøte 2022

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 17.01.2022

Årsmøte og vårmøte 2022

Det kalles inn til årsmøte 14. mars i henhold til NFR´s vedtekter.

  • § 5: ”Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles skriftlig med 8 ukers varsel.” 
  • § 5.3 "Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet”. Dette betyr at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 14. februar 2022. Sakspapirer sendes ut til medlemsorganisasjonene senest 14 dager før møtet.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5. Beretning for 2021
6. Regnskap for 2021
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan og budsjett for 2022 & 2023
9. Valg
 
I forkant av årsmøte gjennomfører vi vårmøte med et faglig fokus fra klokken 11 - 12. Det serveres lunsj mellom 12 - 13 før årsmøte starter. For de som ikke kan delta fysisk blir det gitt tilbud om digital tilstedeværelse. Invitasjon til digitalt møte blir ettersendt.

Årsmøte holdes ved Clarion Hotel & Conference Oslo Airport. Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen. Enkel ankomst med shutle- buss fra OSL og gode parkeringsmuligheter ved hotellet. 

Påmelding kan gjøres via denne lenken: https://forms.gle/5r93QQHYrD2Smd918