Oppstartmøte: Sammen redder vi liv

Av Norsk Førstehjelpsråd, 23.02.2017

Oppstartmøte: Sammen redder vi liv

Som en viktig del av oppfølgingen av NOU 2015:17 Først og Fremst inviterte Helsedirektoratet til en nasjonal dugnad for livslang førstehjelpsopplæring av publikum, og styrking av samspillet mellom innringer og AMK-operatører.

Helsedirektoratet og statsråd Bent Høie samlet representanter for helsestyresmaktene, politikere, ideelle organisasjoner, Lærdal-fondet, Gjensidige Stiftelsen, fagfolk og forskere til oppstartmøte på Utstein kloster i Rogaland 21. februar.  Det var gledelig for oss at leder av Norsk Førstehjelpsråd var invitert som deltaker i møtet for å representere våre 22 medlemsorganisasjoner og etater.

Bakgrunn for initiativet er at det i Seattle og i Danmark har det vært arbeidet systematisk med å bedre overlevelsen etter hjertestans i mer enn ti år. I 2014 ble det reddet rundt 400 flere liv i Seattle og 200 flere liv i Danmark enn i Norge, justert for befolkningsstørrelsen. Dette vil Helsemyndighetene fokusere på.

Prosjektet skal ledes av Helsedirektoratet for en felles nasjonal førstehjelpsstrategi.  Dette samsvarer med et Norsk Førstehjelpsråd har kjempet for gjennom 40 år og som Rådet selvfølgelig støtter.  Det er gledelig å høre begrepet "livslang læring i førstehjelp" fra NOU "Først og fremst" sitert, et begrep Førstehjelpsrådet har inntrodusert.  Og et av tiltakene for fokusering på førstehjelp på arbeidsplassene var blant annet å innføre en "førstehjelpsansvarlig" på lik linje med "brannvernansvarlig" på alle arbeidsplasser, dette er også hentet rett fra Førstehjelpsrådets innspill til høringer, utvalg og i kontakt med myndighetene gjennom flere år. Det er også gledelig at tankene omkring spesifisering av lærerplanen for grunnskolen når det gjelder mål for opplæringen i førstehjelp er nevnt som viktige tiltak.  Dette er også et spesifikt mål Norsk Førstehjelpsråd har arbeidet for og hatt i handlingsplanen for Rådet.

Les også saken på Regjeringen.no og på NRK

 

Fokusområdene som ble satt opp:

 • Gjenkjenne symptomer på
 • Hjerteinfarkt
 • Hjertestans
 • Hjerneslag
 • Samhandling med 1-1-3 under mottoet «Du er aldri alene»
 • Undervisning i førstehjelp i grunnskolen, videregående og arbeidslivet
 • Holdningsskapende arbeid for villighet til å hjelpe

Helseministeren fikk overrakt boken "Førstehjelp" fra Styreleder i Norsk Førstehjelpsråd, som takk for initiativ til et godt tiltak med denne nasjonale dugnaden.  Alle møtedeltakerne fikk utlevert kursheftet "Norsk grunnkurs førstehjelp" som referanselitteratur. Kurheftet ble også trukket fram som et godt eksempel på at telefonveiledet HLR var tatt med som øvelse for kursdeltakerne, noe som viser seg å være nødvendig for at innringer skal starte HLR i 80 % av tilfellene.

null

 

Referanse-materiell

Følgende dokumenter vil bli sendt deltagerne før møtet:

 • NOU 2015:17 Først og Fremst
 • Utstein Call to Action to improve survival from prehospital cardiac arrest
 • Notat om samspillet mellom innringer og AMK operatør
 • Norsk grunnkurs i førstehjelp
 • Skottlands strategi for å øke overlevelsen ved prehospital hjertestans
 • Oversiktsartikkel over prosessen som har ledet til tredoblet overlevelse i Danmark siste ti år