40-års jubileet markeres

Av Siw Lilly Osmundsen, 12.11.2016

40-års jubileet markeres

Lørdag 24. april 1976 ble det gjennomført "Konferanse om medisinsk Førstehjelpsopplæring" på Hotell Ambassadeur i Camilla Colletsvei i Oslo.  Det ble vedtatt et posisjonsdokument om opprettelse av et felles Råd, dette dannet grunnlaget for opprettelse av Norsk Førstehjelpsråd. Arbeidsgruppe for Norsk Førstehjelpsråd ble satt juni 1976, dette regnes som stiftelsen.  I dag, lørdag 12. november, markeres jubileet med inviterte gjester til middag, historiske foredrag og dialogmøte.

Lørdagens markering har inviterte gjester som var tilstede da det ble enighet om posisjonsdokumentet for stiftelse av Norsk Førstehjelpsråd.

Konferanseleder var spesiallege og initiativtaker Johan Kofstad fra Norges Røde Kors, han gir et historisk tilbakeblikk på Førstehjelpsrådets historie under dagens middag. Ragnar Solbraa-Bay deltok i 1976 som sjefslege fra Direktoratet for sivilt beredskap.  Solbraa-Bay ble første leder i Norsk Førstehjelpsråd på det konstituerende møte 15. juni 1976.  Han var nylig med i utvalget som skrev "Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested".  Aage W. Karlsen representerte Norsk Folkehjelp Sanitet i 1976 og var leder for Rådet i 12 år fra år 2000 og holder et historisk foredrag om Rådets historie i  forkant av dagens middag.

Når man leser diskusjonene fra konferansen i 1976 ser man virkelig hvilken nytte Norsk Førstehjelpsråd har hatt for utbredelsen av førstehjelpsfaget i Norge.  Det ble diskutert hvorvidt det var trygt å lære befolkningen opp i brystkompresjoner, noe Skulberg mente ikke var større risiko enn at det ikke blir iverksatt brystkompresjoner.  Solbraa-Bay argumenterte for viktigheten av at størst mulig del av befolkningen lærer førstehjelp og har lik opplæring. Karlsen bidro til dette ved å foreslå standardisert førstehjelpsmateriell.

Ved innlogging får du tilgang til det historiske dokumentet fra det historiske møtet.