Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn  - NGFB Kurs 1 av 2 identiske

Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn - NGFB Kurs 1 av 2 identiske

Kurs pris 3 100,- NOK

...
Dato: 09.10.2019 09:00 - 17:00
Kontakt: Peter Meyer (daglig leder) post@norskforstehjelpsrad.no
Sted: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Vis kart
Ledige plasser: 0 av 10
Instruktør: Load instructor ...

Norsk Førstehjelpsråd inviterer til instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (også kalt Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn) (NGFB) for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp.

Instruktørkurs NGFB går over 1 dag og gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp for deg som har omsorg for barn  (NGFB) ” som er kursprogram på grunnleggende nivå.

Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 undervisningstimer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, forgiftninger, sykdommer og dagliglivets skader. Kursets fokus er førstehjelp for barn under skolealder og passer for foreldre, besteforeldre og barnehageansatte som har ansvar og omsorg for barn.
Dette er et bestått/ikke bestått kurs! Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn (NGFB)".

Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger. Kurset benyttes i dag av alle de store kurstilbydere, som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Forsvaret, Sivilforsvaret, Norsk Luftambulanse, Norges Lotteforbund og flere.

Krav til instruktørkandidatene:

  • Det er krav til at du allerede minimum er godkjent «Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)» for å kunne melde deg på dette kurset. Dokumentasjon som godkjent instruktør NGF må fremlegges.
  • Det er krav til gode førstehjelpskunnskaper for de som melder seg på.
  • Det kreves at de som melder seg på enten er offentlig godkjent helsepersonell med erfaring fra førstehjelp og/eller er godkjent utøver på kvalifisert nivå førstehjelp eller høyere. Det må på forespørsel kunne fremlegges dokumentasjon på ovennevnte.

Forberedelser og gjennomføring:
Det forventes at deltakerne på instruktørkurset møter godt forberedt og har lest gjennom kursheftet og instruktørveiledningen for kurset grundig i forkant.

Hovedinstruktøren går gjennom kurskonseptet og hva som er annerledes når det gjelder barn, f.eks. i pasientundersøkelsen og  ved fri luftvei på spedbarn. Nye tema i dette kurset i forhold til NGF er; barnesykdommer og forgiftninger. Deltakerne må forvente å skulle fremføre deler av kurskonseptet for hverandre i løpet av dagen, etter en gjennomgang av Hovedinstruktøren. 


Tidsrammer

  • 0900 – 1200 Kurs
  • 1200 – 1300 Lunsj
  • 1300 – 1700 Kurs

 

Det kan forekomme tilpasninger mht lunsj og tidspunkt for avslutning den enkelte dag. Ved bestilling av reiser er det derfor anbefalt å legge til litt ekstra tid.

Prisene inkluderer alt nødvendig kursmateriell, lunsj og kaffe/te. Kursmateriell består av bøkene "Førstehjelp og Norsk Grunnkurs Førstehjelp medfølgende instruktørhåndbok. 

Evt. overnatting, måltider utover lunsj, samt reisekostnader, må bestilles og dekkes av den enkelte deltaker.

Kursbøker blir sendt ut før kursstart. Disse må leses før kursstart samt medbringes til kurset.

NB: Oppgi privatadresse for mottak av kursmateriell. Alternativ fakturaadresse kan registreres i tillegg. Faktura for kursavgift vil bli sendt etter endt kurs, utstedt til fakturaadressen/organisasjonsnummeret som oppgis ved påmelding; vi bruker EHF. Dersom du ikke kan motta EHF sendes fakturaen til den e-postadressen du registrerer deg med.

Avmelding kan gjøres inntil 7 dager før kursstart. Ved avmelding vil det bli sendt faktura på tilsendt litteratur.