Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) - Kurs 2 (kurs 1, 2 og 3 er like og kjøres parallelt)

Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) - Kurs 2 (kurs 1, 2 og 3 er like og kjøres parallelt)

Kurs pris 6 200,- NOK

...
Dato: 07.10.2019 09:00 - 08.10.2019 16:30
Kontakt: Peter Meyer (daglig leder) post@norskforstehjelpsrad.no
Sted: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Vis kart
Ledige plasser: 0 av 10
Instruktør: Load instructor ...

Norsk Førstehjelpsråd inviterer til instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp.

Instruktørkurs NGF går over to dager der dag 1 gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 6 undervisningstimer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader.

Dag 2 består av instruktøropplæring der deltakerne holder deler av kurset som instruktørkandidater og bruker kursets moderne pedagogiske prinsipper under veiledning av Hovedinstruktøren.

Dette er et bestått/ikke bestått kurs! Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF).
Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger. Kurset benyttes i dag av alle de store kurstilbydere, som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Forsvaret, Sivilforsvaret, Norsk Luftambulanse og flere.

Instruktørkandidatene må ha gode førstehjelpskunnskaper når de melder seg på.

Det kreves at den som melder seg på enten er autorisert helsepersonell med erfaring fra førstehjelp og/eller er godkjent utøver på kvalifisert nivå førstehjelp eller høyere (kvalifisert nivå: nivå tilsvarende kurs/opptakskrav for å bli medlem i hhv Norsk Folkehjelp Sanitet og Røde Kors Førstehjelp (ca. 33 timers fhj.kurs). Det må på forespørsel kunne fremlegges dokumentasjon på ovennevnte.

Det må forventes å bruke noe tid til egne forberedelser etter endt undervisning første dag, da dere selv skal ha fremføringer neste dag.

Tidsrammer

Dag 1:

  • 0900 – 0930 Fremmøte med kort gjennomgang og presentasjon av instruktør(er)
  • 0930 – 1230 Kurs
  • 1230 – 1330 Lunsj
  • 1330 – 1700 Kurs


Dag 2:

  • 0900 – 1200 Kurs
  • 1200 – 1300 Lunsj
  • 1300 – 1700 Kurs


Det kan forekomme tilpasninger mht lunsj og tidspunkt for avslutning den enkelte dag. Ved bestilling av reiser er det derfor anbefalt å legge til litt ekstra tid.

Prisene inkluderer alt nødvendig kursmateriell, lunsj og kaffe/te. Kursmateriell består av bøkene "Førstehjelp og Norsk Grunnkurs Førstehjelp medfølgende instruktørhåndbok. Ved kursstart blir det delt ut nødvendig materiell for notater etc.
Evt. overnatting, måltider utover lunsj, samt reisekostnader, må bestilles og dekkes av den enkelte deltaker.

Kursbøker blir sendt ut før kursstart. Disse må leses før kursstart samt medbringes til kurset.

NB: Oppgi privatadresse for mottak av kursmateriell. Alternativ fakturaadresse kan registreres i tillegg. Faktura for kursavgift vil bli sendt etter endt kurs, utstedt til fakturaadressen/organisasjonsnummeret som oppgis ved påmelding; vi bruker EHF. Dersom du ikke kan motta EHF sendes fakturaen til den e-postadressen du registrerer deg med.

Avmelding kan gjøres inntil 7 dager før kursstart. Ved avmelding vil det bli sendt faktura på tilsendt litteratur.