Kontakt oss

Norsk Førstehjelpsråd har sekretariatet i NAKOS Nasjonal kompetansesenter for prehospital akuttmedisin.

Norsk Førstehjelpsråd
c/o NAKOS Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Fakturaadresse

Vi foretrekker å motta elektroniske faktura via Elektronisk Handelsformat, EHF. Vårt org. nr. er 985 076 383

 

Dersom det ikke er mulig for dere å levere EHF, sendes pdf-faktura via e-post til norskfoerstehjelpsraad@ebilag.com 

Organisasjonsnummer 985076383

 

Besøksadresse:

NAKOS

Kirkeveien 166 - Bygg 31 B

0450 Oslo

Telefon: 24 02 22 20

E-post: post@norskforstehjelpsrad.no