Fagstoff

NFR vil legge ut artikler, e-læring og fagstoff om førstehjelp her, - det arbeides med hjemmesidene for å få inn nye funksjoner.

 Hjerneslag:

null

Det er viktig at symptomer på hjerneslag oppdages så tidlig som mulig, fordi den videre behandlingen er tidskritisk. Hvis folk vet hvilke symptomer de skal se etter og skjønner at dette er tegn på at pasienten trenger øyeblikkelig hjelp kan mange hjerner reddes. Hvert minutt som går før behandlingen iverksettes dør det 2 millioner hjerneceller. Før behandling kan starte på pasienten gjennom en CT-scann av hodet for å avgjøre om årsaken er hjerneblodning eller hjerneinfarkt - derfor haster det - ring 1-1-3

SMILE: Be pasienten om å smile, se etter ansiktsskjevhet. Halvsidig lammelse iansiktet kan være p.g.a. et hjerneslag

LØFTE:  Se om pasienten har nedsatt kraft på en side av kroppen, halvsidig kraftnedsettelse ellerlammelse er et tydelig tegn på at det kan være hjerneslag.

PRATE: Be pasienten gjenta en setning du sier, f.eks "solen skinner i dag". Slik kan du merke om pasienten har både språkforståelse og taleevne.

Får du utslag på noe av dette betyr det øyeblikkelig hjelp - ring 1-1-3. Det trenger ikke være utslag på alle momenter, det er tilstrekkelig mistanke for å ringe 1-1-3 med utslag på ett av kriteriene.

Halvsidig synsbortfall, nedsatt kraft og gangfunksjon i et ben, altså alt som er halvsidig - mistenk hjerneslag!

Les mer om hjerneslag her

Les brosjyre fra Helsedirektoratet her

 

Hvis det haster... NOU 1998 : 9 Helse og omsorgsdepartementet. Her beskrives den akuttmedisinske kjeden og nevner Norsk Førstehjelpsråds funksjon, behovet for førstehjelp til befolkningen og de frivilliges funksjon, les her

 

Drukningsforebyggende arbeid:

Norsk Grunnkurs Livredning [NGL] se intro om kurset her 

Les referat fra HLR2014 og link til forelesingene her

Informasjonsbrosjyre om vannsikkerhet og forbygging fra Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring her

Fagartikler i "Sikkerhet"
NFR har i lengre tid bidratt med fagartikler til bladet "Sikkerhet" for NSO, du kan lese noen av artiklene her:

http://www.nso.no/no/bladet_sikkerhet/utvalgte_artikler/skadelappen/

 

Vedlegg nedenfor

Svensk Førstehjelpsråd har laget retningslinjer for førstehjelp

American Heart Association/Red Cross har laget retningslinjer for førstehjelp

Norsk Førstehjelpsråd anser boken "Førstehjelp" utgitt av Gyldendal som norske retningslinjer for førstehjelp

Strömsöe, A. sin doktoravhandling (2013) om øket overlevelse etter hjertestans i Sverige

Rollekort for bruk på kurs; Veiledning i HLR fra AMK (Livredderskolen)

Læreplan førerkortklasse B, trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold i klasse B (Statens vegvesen)

Vedlegg

svenska-riktlinjer-f+Âr-f+Ârsta-hj+ñlpen-2013.pdf
2010 amheart and red crossscience and recommentdations.pdf
strömsöe avhandling 2013.pdf
instruktørbok trafikkalt grunnkurs redigert2 - kopi.pdf
rollekortamklivredderskolen.pdf
hb v851 ny læreplan kl. b desember 2016.pdf