Om rådet

Norsk Førstehjelpsråd består av medlemsorganisasjoner med spesiell interesse for, eller oppgaver innen, opplæring i førstehjelp.       

Historikk

Norsk Førstehjelpsråd ble etablert i 1976 som et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige etater som driver med opplæring i førstehjelp. Inititivtaker var Norges Røde Kors hjelpekorps førstehjelpskomite, som sammen med Norsk Folkehjelp, Forsvarets Sanitet, Hærens Sanitet og Sivilforsvaret sto bak stiftelsen. Målet var at organisasjonene skulle samarbeide om en enhetlig førstehjelpsundervisning.
I 1981 kom boken førstehjelp, og bak utgivelsen lå et omfattende arbeid som skapte en felles lærerbok for all førstehjelpsundervisning i Norge. Med norsk grunnkurs i Hjerte Lungeredning (HLR) og norsk grunnkurs i førstehjelp, har vi fått en standard for hvordan opplæringen av publikum skal foregå. En standard som sikrer lik opplæring uavhengig av hvem som står for opplæringen.

Formål/Hovedoppgave

NFR arbeider for en enhetlig førstehjelpsopplæring, og stimulere og bidra til at en størst mulig andel av vår befolkning får opplæring i førstehjelp. Den utadvendte virksomhet skjer fortrinnsvis gjennom de enkelte etater og organisasjoner. Videre arbeides det for å utvikle førstehjelpsopplæringen, gjøre den pedagogisk tilgjengelig og samordne førstehjelpsopplæringen. NFR utarbeider førstehjelpsbøker/hefter, standariserer krav til førstehjelpere på forskjellig nivå, gir uttalelser vedrørende teknikk/metodikk/litteratur. Faget er i stadig utvikling som følge av den medisinske utvikling. NFR skal være et organ som fanger opp, regulerer forandringer og formidler dette.

Et viktig bidrag er at de deler av behandlingen som må gjøres umiddelbart er satt i system og omgjort til enkle håndgrep som kan læres relativt enkelt - så enkelt at man makter å utføre denne førstehjelp også i en situasjon som man kan plutselig og uventet kan komme opp i

NFR er et samarbeidsorgan når det gjelder standardisering av førstehjelpsutdanning med hensyn til faglig innhold, undervisningsteknikk, metodikk og undervisningsmateriell.