Trygg Trafikk er ny medlemsorganisasjon hos Norsk Førstehjelpsråd

Av Norsk Førstehjelpsråd, 23.06.2023

Trygg Trafikk er ny medlemsorganisasjon hos Norsk Førstehjelpsråd

Norsk Førstehjelpsråd har bidratt i utviklingen av et nytt læringsmiddel for unge trafikanter hos Trygg Trafikk. I disse dager rulles deler av Førstehjelpsmesterne ut og mer er i vente. Samarbeidet har ført til at man har funnet mange likhetstrekk og muligheter. Torsdag 15. juni vedtok styret i Norsk Førstehjelpsråd å ønske Trygg Trafikk velkommen som medlemsorganisasjon nummer 27.

 

Trygg Trafikk -en aktiv pådriver for trafikksikkerhetsarbeidet

Trygg Trafikk er en uavhengig organisasjon med et ideelt formål og et offentlig oppdrag. De arbeider landsdekkende og mange kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner er medlemmer.

Trygg Trafikks formål er å arbeide for å oppnå den best mulige trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og følger nøye med i ulykkesutviklingen. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

Trygg Trafikk er en viktig bidragsyter til Stortingets nullvisjon om omkomne eller hardt skadde i trafikken.

 

«Samarbeidet og støtten Norsk Førstehjelpsråd har gitt i utviklingen av vårt nye trafikksikkerhetsinnhold for ungdom, har vært viktig for resultatet», sier Lena Westrum – opplæringssjef i Trygg Trafikk. Videre forteller hun at Norsk Førstehjelpsråd oppleves som en profesjonell og kompetent samarbeidspartner, både i dette prosjektet og videre nullvisjonsarbeid. -Vi har og sett at foredraget Thomas Berg Green hold på Trafikksikkerhetskonferansen, falt i god jord blant de som deltok, sier Westrum. Videre sier hun at rett hjelp til rett tid ved ulykker, kan bety mye for utfallet når uhellet først er ute.

 

 

 

 

 

Førstehjelpsmesterne fra Underveis.

 

 

Trygg Trafikk jobber med folkeopplysning og pådriverarbeid innenfor trafikksikkerhet. I deres arbeid med barn og unge er førstehjelp og adferd når man kommer til et ulykkessted en integrert del av deres undervisningsressurser både innenfor valgfag trafikk og i deres generelle ressurser mot ungdom Underveis. De gjennomfører også nettverk for lærere som underviser i valgfag trafikk, der førstehjelp er et naturlig tema. Flere av de ansatte har godkjenning som instruktører via Norsk Førstehjelpsråd.

Trygg Trafikk bruker Safe system approach som systemisk tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er ansett for å være beste praksis innenfor trafikksikkerhet av WHO og OECD. FNs trafikksikkerhetsstrategi, samt EU-kommisjonens trafikksikkerhetspolitiske rammeverk for tiåret 2021-2030 baseres på det samme systemgrunnlaget. Dette er en modell som beskriver ulike grunnpilarer som til sammen påvirker systemsikkerhet. «Førstehjelp etter kollisjon» er en av disse grunnpilarene og modellen står beskrevet i Trygg Trafikks Strategi 2022-2030.

 

Samarbeidet skal bidra til å øke førstehjelpskunnskapen hos trafikantene

 

Thomas Berg Green, daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd er svært glad for at Trygg Trafikk har kommet inn som medlemsorganisasjon. «Det har vært spennende å bli kjent med Trygg Trafikk og deres viktige arbeid for samfunnet. Våre organisasjoner har mange likhetstrekk og det er inspirerende å se hvordan de arbeider. Dette samarbeidet vil bidra til at vi kan nå frem til enda flere med oppdatert kunnskap om førstehjelp ved ulykke på vei. På denne måten blir vi en aktiv bidragsyter for Trygg Trafikks arbeid med nullvisjonen», sier Berg Green.

 

 

 

 

 

Norsk Førstehjelpsråd er engasjert i trafikksikkerhetsarbeidet blant annet ved ansvar for utdanning og godkjenning av instruktører som gjennomfører førstehjelpsdelen under Trafikalt grunnkurs, som beskrevet i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.