Oppdaterte smittevernsrutiner for førstehjelp og akuttmedisinsk trening

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 15.12.2021

Oppdaterte smittevernsrutiner for førstehjelp og akuttmedisinsk trening

Vi er på vei inn i den 4. smittebølgen i Norge, som betyr at anbefalingene igjen strammes inn.

Vi håpet alle i oktober at det ikke skulle være behov for nye innstramninger, men der tok vi grundig feil. I samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommer vi derfor med disse midltertidige anbefalingene.

Du kan lese mer på Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/personell-kompetanse-og-rekruttering/kurs-og-opplaering/akuttmedisinsk-trening-og-forstehjelpstrening