Nye anbefalinger for basal og avansert HLR under Covid-19 pandemien

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 13.11.2021

Nye anbefalinger for basal og avansert HLR under Covid-19 pandemien

Nye anbefalinger gjeldende pr. 12. november 2021. 

Norsk Resuscitasjonsråd, Norsk Førstehjelpsråd og Helsedirektoratets fagråd i "Sammen redder vi liv" dugnaden har gjennom hele Covid-19 pandemien gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og laget anbefalinger for planlegging og gjennomføring av HLR.