HLR trening med munn-til-munn anbefales igjen!

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 05.10.2021

HLR trening med munn-til-munn anbefales igjen!

Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd kommer med nye smittevernrutiner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Rutinene er gyldige fra 01.10.2021.

Under Covid-19 pandemien har det vært strenge regler for gjennomføring av kurs og arrangementer. Dette medførte våren 2020 en anbefaling om å ikke gjøre munn-til-munn eller munn-til-maske-ventilasjoner ved opplæring og trening på hjerte- og lungeredning (HLR).

Når samfunnet nå har gått over til «normal hverdag med økt beredskap» er det igjen anbefalt å trene på HLR som før pandemien, inklusive munn-til-munn-behandling og munn-til-maske-ventilasjoner. Dette kan gjøres også om det komprimeres på øvingsdukken. Anbefalingen gjelder all slik kurs- og treningsvirksomhet, uavhengig av hvem som er deltakere. 

Pandemien er fortsatt ikke over, slik at vi anbefaler gode rutiner for hygiene og at personer med tegn på luftveisinfeksjon ikke må møte opp og la seg teste for Covid-19. Dette gjelder for vaksinerte og ikke-vaksinerte. Nye smittevernregler er gyldige fra i dag! Les mer her på Helsedirektoratets sider: Hdir: Praktisk trening i akuttmedisin (inkludert HLR-kurs)