Ny veileder om smittevern under førstehjelpskurs

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 22.02.2021

Ny veileder om smittevern under førstehjelpskurs

Denne veilederen skal gjøre gjennomføringen av førstehjelpskurs så enkel som mye for deg som førstehjelpsinstruktør.

Helsedirektoratet publisert nylig sin veileder om praktisk trening i akuttmedisin (inkludert HLR kurs). Vår veileder erstatter den gamle og vil være nyttig som kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av mest mulig forsvarlig fysisk førstehjelpskurs.

Nytt i denne utgaven:

  • Erfaringer fra simulering og trening under pandemien
  • Ny kunnskap om risiko og smitteverntiltak
  • Mutasjoner med mulig høyere smittsomhet
  • Covid-vaksiner
  • Helsedirektoratets veileder for trening i akuttmedisin (inkludert HLR).