Oppfølging av førstehjelpere

Av Thomas Berg Green (Daglig leder), 05.01.2021

Oppfølging av førstehjelpere

Som førstehjelper blir man fort stående alene igjen når helsepersonellet drar avgårde med pasienten. Helse Stavanger er først ute med et prosjekt om oppfølging av førstehjelpere.

Tilbudet er initiert av Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter i Helse Vest og gjelder foreløpig kun innen Helse Stavanger.

Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. RAKOS  tilbyr samtale med erfarent helsepersonell der man sammen kan gjennomgå hendelsen og man kan få svar på eventuelle spørsmål. Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller utført førstehjelp til en bevisstløs person (hjertestans eller alvorlige skadde).

Helse Stavanger skriver følgende på sine sider:

På grunn av taushetsplikten kan vi i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om konkret hendelse eller konkret pasient. Dersom pasienten eller pasientens pårørende samtykker til det kan vi likevel informere om pasienten har overlevd eller ikke. Vi også besvare eventuelle medisinske og tekniske spørsmål du har på et generelt grunnlag.

 

Dersom du har vært til stede ved en hjertestanshendelse, og du vet at pasienten døde, er det viktig å vite at bare 1 av 6 hjertestanspasienter overlever. Det er ikke slik at dårlig hjerte-lunge-redning fører til at pasienten dør. God hjerte-lunge-redning betyr heller ikke at pasienten overlever. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet til pasienten. Hvor stor sjansen er for å overleve er avhengig av bl.a. pasientens alder, om noen var til stede i det øyeblikket pasienten fikk hjertestans, hvor lang tid det tok før ambulansen kom, om pasienten har andre underliggende sykdommer mm. Det er også svært vanskelig å påføre noen alvorlige skade ved hjerte-lunge-redning. Det viktigste er at man prøver å gjøre det man kan.

 

Tøft å være førstehjelper

Det å ha ringt 113 er også en viktig del av førstehjelp. For deg som ikke klarte å utføre førstehjelp skal du vite at det ikke uvanlig av man blir handlingslammet i en akutt situasjon. Selv erfarent helsepersonell kan oppleve dette hvis de havner uforberedt i en førstehjelpssituasjon. Særlig tøft er det å være førstehjelper overfor familie, venner eller bekjente. Enten du var i en førstehjelpssituasjon der du ikke klarte å hjelpe eller det var andre tilstede som tok over ansvaret kan det være tøft å være vitne til at noen er alvorlig syk eller skadet. 

 

Ambulansepersonell gir førstehjelp til person på bakken. Kvinne står alene og ser på.

Ambulansepersonell har ankommet og gir avansert hjerte-lunge-redning til pasienten. Førstehjelper står alene. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

 

Det er ikke uvanlig å ha mange tanker og gruble etter å ha vært i en førstehjelpssituasjon. Man kan bekymre seg for hvordan det gikk med pasienten og noen kjenner gjerne på skyldfølelse over å ikke ha reagert raskt nok eller føler de gav utilstrekkelig førstehjelp.  Noen kan også oppleve søvnvansker, flashbacks, angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, og at de ikke «tar det inn over seg».

 

Alle kan ha nytte av en samtale 

Du trenger ikke ha noen av de overnevnte symptomer for å komme inn til en samtale hos oss. Vi tror at mange førstehjelpere vil dra nytte av å gjennomgå en slik hendelsen med fagpersonell. Selv om man føler at det går fint har man samtidig opplevd noe uvanlig som det kan være godt å få reflektert litt rundt. For noen kan også tanker og følelser komme etter hvert. Det vil derfor kunne være god forebygging å snakke med noen.

  

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

 

Ring oss på telefon: 903 66 529.

 

Du kan lese mer her: 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/prosjekter/forstehjelpere

https://www.aftenbladet.no/magasin/i/vAlvXB/roar-var-paa-vei-hjem-plutselig-sto-han-med-en-livloes-person-i-hendene (Betalingsmur)