Ny oppdatering "Anbefalinger for basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien"

Av Peter Meyer, 28.05.2020

Ny oppdatering

Vedlagt er dokumentet om anbefalinger for utførelse av HLR ved mistenkt eller bekreftet Covid-19. Dette er viktige anbefalinger som må distribueres til alle relevante fagmiljøer

Bakgrunn for anbefalingene

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Helsedirektoratets Fagråd i «Sammen redder vi liv» dugnaden har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og laget anbefalinger for planlegging og gjennomføring av HLR under Covid-19 pandemien. Vi har sett behovet for å få en nasjonal konsensus om et vanskelig tema som har medført mye usikkerhet. Forutsetningene for våre vurderinger er gjengitt til slutt i dokumentet. Anbefalingene er basert på anbefalinger fra internasjonale instanser som FHI, ERC, ILCOR og Center for Disease Control (USA). (1-4) Smittesituasjonen i befolkningen kan komme til å vare i lengre tid og det er behov for å balansere risikoen for smitte til helsepersonell og smittespredning i samfunnet opp mot pasientenes behov for livreddende behandling.

Vi anbefaler at HLR skal regnes som en aerosolgenererende prosedyre (AGP), som ideelt sett krever beskyttelse med hette, åndedrettsvern (FFP2-maske), visir/briller, smittefrakk og engangshansker. (5)

For legfolk generelt vil dette ikke være tilgjengelig i en hjertestanssituasjon. Profesjonelle aktører / «first responders» bør planlegge smittevern tilsvarende som for helsepersonell som utfører basal HLR (målgruppe 2), om dette er mulig.   

Avklaring av smitterisiko er sentralt for videre fremgangsmåte. Der det ikke er mistenkt smitte, må hjerte-lungeredning gjennomføres som vanlig. Anbefalingene omfatter gjennomføring av basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) hos livløse personer med mistenkt eller bekreftet smitte med SARS-CoV-2.