Corona og innblåsninger ved HLR - viktig melding!

Av Peter Meyer (daglig leder), 26.03.2020

Corona og innblåsninger ved HLR - viktig melding!

Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) anbefaler at hjerte - lungeredning gjøres etter vanlige retningslinjer med innblåsinger denne perioden.

Ved mistenkt eller påvist COVID-19 anbefaler vi at man avstår fra innblåsinger og kun gir brystkompresjoner.  Dette gjelder både i og utenfor sykehus. 

Om det ikke er grunn til å mistenke dette kan munn-til-munn gis på vanlig måte om man mistenker at personen har hjertestans. På telefon 113 vil de være behjelpelig med beslutningsstøtte i forhold til dette frem til ambulansen kommer frem.
Akutt respirasjonssvikt ved luftveisinfeksjoner vil som hovedregel utvikles over flere timer og dersom man kommer over en som for eksempel plutselig faller om på gaten er det mye mer sannsynlig at dette skyldes en hjerte-relatert årsak enn at det skyldes COVID-19. Munn-til-munn og brystkompresjoner (hjerte-lungeredning, HLR) gis til livløse personer som ikke puster normalt. Faren for å bli alvorlig syk av Coronavirus ved bruk av munn-til-munn metoden i reelle hjertestanssituasjoner i Norge vil være veldig lav slik situasjonen er nå. Om man allikevel skulle være i tvil om man vil gjøre dette er det bedre om man i stedet bare gjør brystkompresjoner enn at man gjør ingenting.

Innlegget er signert Leder NRR Trond Nordseth og publiseres i samarbeide med NFR

Vedlegg