113.no

Av Kristian Elden, 03.07.2019

113.no

113.no har nå blitt Norges offentlige nettsted for førstehjelp! 

Siden er drevet av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) på vegne av Helsedirektoratet. Norsk Førstehjelpsråd er en del av redaksjonsrådet til nettstedet og er veldig fornøyd med at det offentlige nå har etablert 113.no som en offentlig informasjonskanal til befolkningen om førstehjelp!