HLR ved aksidentell hypotermi

Av Peter Meyer, 02.10.2018

Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner:

Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen en 60 sekunders kontroll – før HLR igangsettes. Dette avviker jo fra vanlig opplæring i HLR.

Spørsmålet er om dette skal vektlegges i undervisningen på alle nivåer innenfor førstehjelpsområdet, eller om man på basale nivåer skal utelate dette punktet og undervise ordinær undersøkelse ved HLR?

Vi viser til veileder fra Nasjonalt Kompetansesenter Traume:

VEILEDER AKSIDENSIELL HYPOTERMI: http://traumatologi.no/wp-content/uploads/2016/12/Faglig-retningslinje-for-h%C3%A5ndtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf

Problemstilling som er fremsatt fra en av våre medlemsorganisasjoner:

Ved vurdering av igangsetting av HLR på bevistløs pasient anbefaler veilederen en 60 sekunders kontroll – før HLR igangsettes. Dette avviker jo fra vanlig opplæring i HLR.

Spørsmålet er om dette skal vektlegges i undervisningen på alle nivåer innenfor førstehjelpsområdet, eller om man på basale nivåer skal utelate dette punktet og undervise ordinær undersøkelse ved HLR?

 

NORSK FØRSTEHJELPSRÅD SIN ANBEFALING-

Vi har drøftet problemstillingen i Førstehjelpsrådet, og innehentet råd fra NKT Traume og Norsk Resuscitasjonsråd. Vi har følgende anbefaling:

IKKE undervise 60-sekunders regelen på mest basale nivåer

På de mest basale HLR / førstehjelpskurs, så vil vi ikke anbefale å vektlegge denne algoritmen.

Dette omfatter altså publikumsopplæring, og for grupper som ut fra en risikovurdering ikke vil være særlig eksponert for hypotermi situasjoner.

BEGRUNNELSE Det er avgjørende for overlevelse og effektiv førstehjelp å forenkle HLR og basal førstehjelpsundervisning, med reduksjon av teoridelen, integrering av DHLR i all førstehjelp mv.

Dermed blir det viktig å sikre at budskapet blir så enkelt som mulig.  Vi må særlig sikre at HLR blir igangsatt uten forsinkelse, f.eks ved drukning.

Av erfaring ser vi at «kompliserende elementer», og som relativt sett forekommer sjelden, i dette tilfelle 60-sekunder regelen, lett avsporer undervisningen og fokuset.

Dette gjelder særlig på basalt nivå.

 

BØR UNDERVISE 60 sekunders regel: På avansert og viderekommende nivå, inkludert opplæring av frivillig redningstjeneste, hjelpekorps, industrivern mv så vil vi anbefale å legge inn anbefalingen som en del av algoritmen.

Anbefalingene ovenfor gjør at instruktører bør gjøre en behovsanalyse, slik at førstehjelpsopplæring innen tema hypotermi tilpasses målgruppen og risikoblidet. Dette gjelder ved opplæring av grupper hvor hypotermi er forventet å forekomme hyppigere; utøvere av vannsport, fjellsport, offpistekjøring mv.

 

Konklusjon:

I praksis betyr dette at opplæring på grunnleggende nivå, eller til grupper som for grupper som ut fra en risikovurdering ikke vil være særlig eksponert for hypotermisituasjoner, så læres det bort vanlig basal HLR algoritme. For alle nivåer over det grunnleggende, inkludert opplæring innen frivillig redningstjeneste, (eks. Norsk Folkehjelp Sanitet, Røde Kors Hjelpekorps, Norske Redningshunder), industrivern mv så vil vi anbefale å legge inn 60-sekunders regelen som en del av algoritmen/opplæringen.

 

 

 

Vedlegg