Strategisk arbeid og instruktørsamling 2018

Av Peter Meyer, 17.04.2018

Strategisk arbeid og instruktørsamling 2018

 

Førstehjelpsfaget er i dag i en svært positiv fremdrift. Etter at Helse- og omsorgsdepartementet satte i gang førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv, har det skjedd svært mange positive ting innenfor førstehjelpsfeltet. Dette har betydning for Norsk Førstehjelpsråd sitt ansvar og rolle i fremtiden. Førstehjelpsrådet er svært glad for alt det positive som skjer. Samtidig gjør dette at det Førstehjelpsrådet har gjort og gjør, ikke nødvendig vis er det mest riktige i fremtiden, selv om det har vært det mest riktige frem til nå.

Førstehjelpsrådet vil nå sette fokus på dette, spesielt i 2018. Vi ønsker alle gode innspill vi kan få inn i denne prosessen. Arbeidet vil i inneværende år gå ut over noen andre aktiviteter, og aller mest for instruktørsamlingen. Denne får vi dessverre ikke gjennomført i 2018. Vi beklager dette, men vi mener at det er viktig og riktig å i år prioritere ressursene på et relevant Førstehjelpsråd i fremtiden. Vi vil henstille instruktører og andre interesserte i faglige oppdateringer, til å i stedet delta på instruktørsamlingen til NRR, Skandinavisk akuttmedisin 2019 og Nordic First Aid 2019 i København. Nordic First Aid ble gjennomført for første gang i 2018 av Dansk Førstehjelpsråd, men støttet av det svenske HLR rådet og Norsk Førstehjelpsråd. Dette var en stor suksess, som vi gjerne vil reklamere for. Samtidig utelukker ikke den konferansen at vi skal ha en egen samling i Norge. Denne skal vi også utrede for å finne best mulig form på, og målgruppe for, etter 2018.

Norsk Førstehjelpsråd skal arbeide for økt utbredelse av kunnskap og ferdigheter i førstehjelp. Det er vårt formål i dag, og det blir det også i fremtiden. Hvordan vi skal nå dette vil kanskje bli annerledes, men det må vi ta oss nok tid til å komme frem til. Vi regner med forståelse for at vi i år må ta noen prioriteringer for å få dette til, og håper på er videre godt samarbeid både i denne prosessen og videre fremover. Medlemsorganisasjonene, offentlige helsebyråkratiet og relevante kompetansesentre vil bli tatt med på råd for at vi skal komme frem til en best mulig beslutning. Dette vil vi komme tilbake til.