Årsmøte

Av Kristian Elden, 15.03.2018

Årsmøte

13.mars avholdt Førstehjelpsrådet sitt årsmøte. 

I tillegg til de vanlige sakene, ble det gode og viktige diskusjoner om Førstehjelpsrådet i fremtiden. Vi er glad for de engasjerte represtantene fra medlemsorganisasjonene som bidro til et vellykket årsmøte.
På årsmøte gikk leder av Førstehjelpsrådet over 6 år, Siw Lilly Osmundsen av som leder. Før hun var leder har hun også vært nestleder og styremedlem. Siw har gjort en kjempeinnsats i rådet for å fremme førstehjelpen i befolkningen. Det som blandt annet kan nevnes er revisjon av fag-/kurslitteratur, og bidrag til NOU Først og Fremst, Nasjonal Traumeplan og Sammen redder vi liv. Dette er Førstehjelpsrådet svært takknemmelig for, og vi er veldig glad for at hun fortsetter i styret som styremedlem. På årsmøte gikk også Thrine Carlsen av som nestleder. Hun har også gjort en solid innsats i rådet, og vi er glad for at hun vil gjøre en innsats i valgkommiteen i neste periode. At Siw og Thrine fortsetter i andre roller rundt Førstehjelpsrådet bidrar til god kontinuitet for videre arbeid.
 
Etter årsmøte består styret i Førstehjelpsrådet av: 
 
  • Styreleder Kristian Elden fra Forsvarets sanitet
  • Nestleder Vegard Hansveen fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
  • Aina Vareide Haug for Norges Røde Kors
  • Helene-Marie Grov for Norges Lotteforbund
  • Linda Melander for Norges Livredningsselskap
  • Siw L. Osmundsen for Norsk Folkehjelp 
  • Trond Nordseth for Norsk Resuscitasjonsråd
  • Eirik Solheim Haugen for Norske Sikkerhetssentres Forening
Styrets representanter representerer sin medlemsorganisasjon. Det er bare leder og nestleder som er personlig valgt. Les mere om organiseringen av rådet her.

Vedlegg