Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

Av Norsk Førstehjelpsråd, 17.01.2018

Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato:
Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

 

Oslo, den 7. januar 2018

Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato: Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Møterom: Operasjonssentralen

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Førstehjelpsråd, i hht. vedtektenes § 5: ”Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles skriftlig med 8 ukers varsel.”

Det minnes om følgende: ”§5.3 Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet”. Dette betyr at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 13. februar 2018.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5. Beretning for 2017
6. Regnskap for 2017
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan og budsjett for 2018
9. Valg

Vennligst meld inn på post@norskforstehjelpsrad.no hvem som møter fra deres organisasjon innen 6. mars 2018. 

Det blir som vanlig enkel bevertning. 

Med vennlig hilsen Norsk Førstehjelpsråd

Vedlegg