Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

Av Norsk Førstehjelpsråd, 17.01.2018

Innkalling til Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd

Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato:
Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

 

Oslo, den 7. januar 2018

Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato: Tirsdag 13. mars 2018, kl. 12.00
Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Møterom: Operasjonssentralen

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Førstehjelpsråd, i hht. vedtektenes § 5: ”Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles skriftlig med 8 ukers varsel.”

Det minnes om følgende: ”§5.3 Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet”. Dette betyr at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 13. februar 2018.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5. Beretning for 2017
6. Regnskap for 2017
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan og budsjett for 2018
9. Valg

Vennligst meld inn på post@norskforstehjelpsrad.no hvem som møter fra deres organisasjon innen 6. mars 2018. 

Det blir som vanlig enkel bevertning. 

Med vennlig hilsen Norsk Førstehjelpsråd

Denne artikkelen har tilknyttede filer. Du må være innlogget for å kunne laste dem ned.