Arbeidet med den nasjonale dugnaden

Av Norsk Førstehjelpsråd, 16.01.2018

Arbeidet med den nasjonale dugnaden

Norsk Førstehjelpsråd er aktivt med i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv" og 21. februar 2018 markeres årsdagen for initiativet med en samling i regi av Helsedirektoratet og Norsk Førstehjelpsråd. 

Møtet på Utstein Kloster den 21. februar 2017 markerte starten på den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  I samarbeid med Norsk førstehjelpsråd inviterer Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd til årsrapportering for dugnaden.

Bjørn Jamtli er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og er i ledelsen for arbeidet med den nasjonale dugnaden. Jamtli presenterte førstehjelpsdugnaden på Førstehjelpsrådets instruktørsamling i november 2017 og du kan se presentasjonen av dugnaden han holdt HER

Årsmarkering for dugnaden

Da Norsk Førstehjelpsråd markerte 40 års jubileum i 2016 fikk vi gave av Røde Kors at vi kan benytte Henry Dunant-salen i Konferansesenteret i Hausmannsgat til et seminar.

Førstehjelpsrådet valgte da å benytte denne gaven i samarbeid med Helsedirektoratet til en årsrapportering for arbeidet i førstehjelpsdugnaden. På årsdagen for dugnaden 21. februar 2018 klokken 10.00-12.00 samles vi derfor for en rapport om hva som har blitt gjort og hvilke prosjekt som nå er i gang etter ett år. Lunsj kl.12.00-13.00

Den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv gjenspeiler de fleste av målene i Norsk Førstehjelpsråds strategiplan og dugnaden er derfor i tråd med handlingsplanen for Norsk Førstehjelpsråd. Førstehjelpsrådet er sentralt med i flere prosjektgrupper og i Fagrådet for dugnaden.

Foreløpig har vi sett at følgende prosjekt er med i dugnaden:

Førstehjelpsundervisning av barn i barnehager - Henry-prosjektet med Røde Kors

Førstehjelpsundervisning i grunnskolen - LHL

Utredning av akutthjelpere i de frivillige organisasjonene - Norsk Folkehjelp

Førstehjelpsundervisning for eldre - Norsk Kvinners sanitetsforening

Hjertestarterregisteret www.113.no - Helsedirektoratet/NAKOS/OUS-HF

Samarbeid og utveksling

Norsk Førstehjelpsråd ønsker å fokusere på hvordan prosjektene kan løfte hverandre og samarbeide for et felles nasjonalt førstehjelps-løft.  Alle prosjektene er selvstendige og alle må søke finansiering til sine formål. Det kan være utfordrende å få utveksling av gode idéer og dele informasjon.  Norsk Førstehjelpsråd ønsker å bidra til at denne utvekslingen og arrangere en samling etter lunsj for å sette fokus på hvordan vi kan finne verktøy for et slikt samarbeid. Møtet er påfølgende års-markeringen og lunsj, kl.13.00-15.00

 

null

Oppstartsmøtet for dugnaden ble arrangert på Utstein kloster 21.02.2017

Sammen redder vi liv er iverksatt som en respons på  NOU2015:17 Først og fremst - et hehetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Vedlegg