Samling for førstehjelpsinstruktørene 2017

Av Norsk Førstehjeelpsråd, 19.11.2017

Samling for førstehjelpsinstruktørene 2017

Årets instruktørsamling ga over 100 instruktører faglig oppdatering og nettverksbygging. Programmet var variert og holdt et høyt faglig nivå.

Fredag

Styreleder i Norsk Førstehjelpsråd gjennomgikk endringer som er gjort i NGF-kurset for å samstemme med budskapene i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv".  Vi ble oppdatert på det nasjonale offentlige Hjertestarterregisteret, registeret viser nå hjertestarterne i kartverket i landets AMK-sentralene, slik at operatørene kan henvise innringere til å sende noen for å hente nærmeste hjertestarter.

Medlemsorganisasjon som fikk presentere sitt arbeid var Norsk Folkehjelp med Jonas Vikran Hagen (rådgiver førstehjelp) og Runi Putten (instruktøransvarlig og rådgiver søk og redning).  De fortalte om satsingen på førstehjelp i Norsk Folkehjelp blant annet med kurset "Pasienttransport utenfor vei".

null    null    null

 

Lørdag

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Bjørn Jamtli holdt en flott redgjørelse for den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv" hvor Førstehjelpsrådet har flere roller og aktivt bidrar i flere prosjekt.

Idrettsskader er et tema instruktørene flere ganger har ønsket mer fagfordypning om. Arnlaug Wangensteen fra Senter for idrettsskadeforskning hadde en spennende forelesning om PRICE og POLICE og fortsatte senere på dagen med en praktisk work-shop om akutte bløtvevsskader. Hun anbefaler nettsidene på www.skadefri.no

Elisabeth Jeppesen redegjorde for den nye nasjonale traumeplanen som nå er vedtatt i alle helseforetakene.  Norsk Førstehjelpsråd var representert i prosjektgruppen som utarbeidet planen og som nå skal revidere den. Førstehjelp er for første gang en del av traumeplanen.  Det anbefales å lese planen på www.traumeplan.no

Viktigheten av å inplementere øvelser i kursene våre hvor deltakerne faktisk øver på å samhandle med medisinsk nødtelefon 1-1-3 ble understreket av Tonje Søraas Birkeland og Helge Myklebust fra Lærdal. Noe de viste gode og praktiske eksempler på senere under work-shopen om samhandling med 1-1-3.

Pågående livstruende vold

Etter lunsj var programmeet viet tema om større hendelser med flere skadd og terrorhandlinger.  Verdensbildet er endret og førstehjelpsfaget må kanskje ta inn tema om egen sikkerhet ved hendelser  med pågående livstruende vold.  Mestersersjant Tommy Kristoffersen innledet om temaet "Førstehjelp ved kriser, større hendelser og terror", fulgt opp av Stabssersjant Kristian Elden, som også er styremedlem i Norsk Førstehjelpsråd. Han redgjorde for Forsvarets Tactical Combat Casually Care, som med enkle tilpasninger kan siviliseres. Carl Robert Christiansen tilpasset dette til hvordan vi bør forberede oss på hendelser når vi er ute på arrangement som en del av beredskapen. Thomas Green fulgte opp dette temaet med hvilke kunnskaper vi bør påse at vi underviser på kvalifisert og videregående nivå førstehjelp.

Work-shops

Temaet om tilpasninger av førstehjelpsundervisning for å dekke disse sterke temaene ble diskutert på work-shop ledet av Thrine T. Karlsen, nestleder i styret og representant fra DSB sammen med Forsvaret.  Lærdal hadde work-shop om samhandling med 1-1-3 og Wangensteen fra Senteret for idrettsskadeforskning underviste i akuttbehandling av lårhøne og ankelovertråkk.  Den siste work-shopen ble holdt av Theis Kragh fra Falck og Dansk Førstehjælpsråd med inspirerende måter å undervise førstehjelp for barnehagebarn.

null

Det ble kort informert om Norsk Førstehjelpsråds rolle inn i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv". Thrine T. Karlsen fortalte om søknaden vi hadde til Gjensidigestiftelsen for å kunne lage en dokumentert faglig standard for førstehjelp i Norge. Kvalitetssikring av rådene og instruktørene i førstehjelp er grunnmuren for å kunne komme med nasjonale anbefalinger. Foreløpig fikk vi ikke tildelt midlr til dette arbeidet, men vi fortsetter å fokusere på arbeidet og vil søke på nytt for å kunne gjennomføre dette arbeidet. Asgeir Kvam er representant for Førstehjelpsrådet i fagrådet for den nasjonale dugnaden. Styreleder Siw L. Osmundsen er representert i prosjektet med opplæring i grunnskolen hos LHL og arbeider med eldreprosjektet med Norske kvinners sanitetsforening.  Vi har også fått bedret kontakten opp mot Statens vegvesen for å revidere førstehjelpsdelen av Trafikalt grunnkurs ved landets kjøreskoler.

Lørdagen ble avsluttet med middag og det ble sosialt og hyggelig i topfloor bar på Q33 på Quality hotell på Økern.

Søndag

Søndag ble innledet av professor og overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet Christian G. Lund, han snakket om viktigheten av å undervise symptomer på hjerneslag, slik at folk gjenkjenner symptomer raskt og ringer 1-1-3, det haster!

Leder av Norsk Førstehjelpsråds faglige råd, Asgeir Kvam, underviste om tidlig gjenkjennelse av kritiske symptomer via en systematisk undersøkelse kalt NEWS.

Sekretariatsleder Evelyn Støen fra Norsk Resuscitasjonsråd kunne fortelle om forbedringer i instruktørportalen og kursportalen nrr.org.  Norsk Førstehjelpsråd instruktørsamling er godkjent som faglig oppdatering også for instruktørene i NRR, noe som gjør det enkelt for instruktørene å holde seg oppdatert og godkjent i begge organisajonene.

Førstehjelpsrådets sekretariatsleder Peter Meyer er også Røde Kors sin rådgiver for førstehjelp. Han underviste om enkel psykososial førstehjelp før Dorte Brodersen kunne gi en innføring i kriseberedskapen i Ullensaker kommune.

Nordic First Aid

Dansk Førstehjelpsråd holdt et fengende innlegg om instruktørsamlingen ved Nordic First Aid i København mars 2018. Dette er et nordisk samarbeid for instruktører i førstehjelp og man satser på 1000 instruktører samlet våren 2018 på hotell Tivoli.  Dette er virkelig en happening i det nordiske samarbeidet mellom førstehjelpsrådene.

Styreleder i Norsk Førstehjelpsråd, Siw L. Osmundsen kunne stolt avslutte samlingen søndag, men forvissning om at alle de 118 deltakerne hadde hatt utbytte av samlingen.  Vi sees i København og til neste års instruktørsamling nasjonalt i november 2018.

 null

Forelsningsnotatene ligger vedlagt. Logg inn for å kunne laste dem ned.