Programmet til instruktørsamlingen begynner å ta form

Av Kristian Elden, 25.08.2017

Programmet til instruktørsamlingen begynner å ta form

Programmet til instruktørsamlingen begynner å ta form. Hovedtemaene: "Sammen redder vi liv", noen av delprosjektene i "Sammen redder vi liv", Nasjonal Traumeplan, Psykososial førstehjelp-Kriseteam, og Førstehjelp og sikkerhet ved vold og store hendelser.

I tillegg så blir det som vanlig workshops. Her vil temaene sannsynligvis bli undervisning til barn, samhandling med 113, idrettsskader og kvalitetskontroll av luftveishåndtering og HLR.

Med forbehold om endringer:

Norsk Førstehjelpsråds nasjonale instruktørsamling 

Tid: 10.-12. november 2017
Sted: Quality hotell 33, Østre Aker vei 33, 0509 Oslo

Fredag 10. november                                                                 

1800 - 1815         Velkommen, praktisk informasjon

1815 - 1900         NEWS -  Instruktørens rolle og ansvar – Asgeir Kvam

1900 - 1930         Medlemsorganisasjon presenterer seg

2000 → Middag og sosialt samvær                                                                        

Lørdag 11. november                                                                  

0900 - 0910         Velkommen og praktisk informasjon

0910 - 0925         Presentasjon av utstillere med sine nyheter

0925 - 1005         "Sammen redder vi liv" - nasjonal dugnad – Helsedirektoratet Bjørn Jamtli

1005 - 1045         Førstehjelpsrådets rolle i "Sammen redder vi liv" - Asgeir Kvam

1045 - 1105         Pause - besøke utstillerne.  Husk: Utsjekk HLR

1105 - 1135         Olympiatoppen om akutte idrettsskader - Arnlaug Wangensteen

1135 - 1215         Ny traumeplan - presentasjon av hva er nytt - NKT

1215 - 1300         LUNSJ og besøke utstillere.  Husk utsjekk HLR

1300 - 1400         Store hendelser, terror, førstehjelp ved kriser, må vi endre førstehjelpen? – Forsvaret
Innledning med noen mulige scenarioer og noen momenter for fremtidig arbeid - 10min

Tactical Combat Casualty Care - Forsvarets metodikk, 10min

Hvordan skal ikke-profesjonelle hjelpere forholde seg til pågående livstruende vold, 10min

Hvilken førstehjelpskomptetanse bør Politi (IP3-4), brann, vektere og Sivilforsvaret ha for slike hendelser? 20min

Hvordan skal førstehjelpsgrupper forberede seg for terrorangrep ved store arrangement?  10min

1400-1700Work-shops (40 minutter per post) Rullering mellom postene 10 minutter.

1. Hvordan undervise barn -  Falck Danmark
2. Idrettsskader – olympiatoppen/Idrettshøyskolen    
3. Samhandling med 1-1-3, hvordan undervise praktisk - Lærdal             
4. Store hendelser, terror, førstehjelp ved kriser, må vi endre førstehjelpen? - Forsvaret

1700 - 1800         Fritime.                Husk: Utsjekk HLR

1800       →          Middag og deretter sosialt

 

Søndag 12. november                                                                

0900 - 0945         Aksidentiell hypotermi - nye retningslinjer på høring

0945 - 1015         Skoleprosjektet med LHL skoleprosjektet og/eller NKS eldreprosjektet

1015 -1045          Instruktørnytt fra Norsk Resuscitasjonsråd – NRR sekretariat

1045 - 1115         Henry-prosjektet, hvordan undervise barn – Røde Kors

1115 - 1145         Pause (husk utsjekk av rom innen kl.12.00) Besøke utstillere/HLR

1145 - 1230         Kommunens kriseteam - psykososial førstehjelp

1230 - 1245         Dansk Førstehjælpsråd - Nordic First aid

12.45 – 1300       Oppsummering - veien videre -

 

1300                      Lunch/hjemreise

Vedlegg