Faglig oppdatering SAM2017

Av Siw Lilly Osmundsen, 06.03.2017

Faglig oppdatering SAM2017

Tirsdag 21. mars og onsdag 22. mars avholdes Skandinavisk akuttmedisin på Thon hotell Oslo airport ved Gardermoen.  Nyheter fra Skandinavia innen den akuttmedisinske kjeden bir belyst.  Ny forskning blir presentert. Her kan instruktører og annet fagpersonell få faglig påfyll og ikke minst bygge nettverk.

Hovedtemaet denne gangen er taktisk akuttmedisin. Under årets konferanse vil vi få høre sentrale fagpersoner presentere og debattere utviklingen innenfor utdanning, trening og taktikk. Blant innleggene får vi høre om helsearbeid i krigssonen, skyting i Göteborg, skadestedsbehandling, PLIVO og prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE-perspektiv.

Kom for å høre hva som skjer innenfor det akuttmedisinske faget og bli med i debatten. 

Se programmet her

Beredskap og teknologi henger tett sammen og på årets Skandinavisk Akuttmedisin vil vi se nærmere på dette i en egen sesjon.

Oslo og Akershus er i gang med et spennende prosjekt som omhandler beredskapspunkter i ambulansetjenesten. Her vil både AMK og ambulansetjenesten være representert til å fortelle deg om erfaringene de har gjort seg.

Norsk Folkehjelp vil komme å fortelle om Livreddende utvikling i redningstjenesten. Folkehjelpen har utviklet nye elektroniske hjelpemidler til effektivitet i søk, i tillegg har Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) kommet med en ny nasjonal veileder for redningstjenesten – Søk etter savnet person på land.

Sesjonen vil også inneholde foredrag om Nød-SMS og kommunikasjonen mellom AMK og personer med tale- og/eller hørselsvansker, i tillegg til Advanced Mobile Location – en forbedret opprinnelsesmarkering for nødsamtaler.

Konferansen har som alltid en stor akuttmedisinsk utstilling, mange tidligere utstillere, men også flere nye.