Husk Årsmøtet 14. mars

Av Siw Lilly Osmundsen, 02.03.2017

Husk Årsmøtet 14. mars

Årsmøtet i Norsk Førstehjelpsråd avholdes tirsdag 14. mars 2017, klokken 12.00

Sted: Kongressenteret hos Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 OSLO

Møterom Operasjonssentralen

 

Oslo, den 9. januar 2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd Dato: 14. mars 2017, kl. 12.00
Sted: Norges Røde Kors’ lokaler Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Møterom: Operasjonssentralen

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Førstehjelpsråd, i hht. vedtektenes § 5: ”Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles skriftlig med 8 ukers varsel.”

Det minnes om følgende: ”§5.3 Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet”. Dette betyr at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende innen 14. februar 2017.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
5. Beretning for 2016
6. Regnskap for 2016
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan og budsjett for 2017
9. Valg

Vennligst meld inn på post@norskforstehjelpsrad.no hvem som møter fra deres organisasjon innen 1. mars 2017.

Det blir som vanlig enkel bevertning.

Med vennlig hilsen

For Norsk Førstehjelpsråd

Peter Meyer (sign.) Sekretariatsleder 

Vedlegg