Hjertestansregisteret publiserer årsrapport for 2015

Av Norsk Førstehjelpsråd, 18.11.2016

Hjertestansregisteret publiserer årsrapport for 2015

På Instruktørsamlingen på Gardermoen presenterte vi noen av nøkkeltallene som var funnet i Norsk hjertestansregister. Noen av de oppmuntrende tallene var for eksempel at 79 % av dem som får hjertestans utenfor sykehus også får hjerte-lungeredning (HLR). Nå er hele rapporten publisert og er spennende lesing.

Det er rekordhøye tall som presenteres når det kan dokumenteres at 79 % av personer som får hjertestans utenfor sykehus også mottar HLR!  Mye av æren for dette bør nok tilskrives den gode veiledningen innringere får ved å ringe 1-1-3, men også at vi har et høyt fokus på førstehjelp i Norge. De cirka 70 instruktøren tilhørende Norsk Førstehjelpsråds medlemsorganisasjoner er av de ivrigste til å levere kvalitetssikrede førstehjelpskurs til Norges befolkning.

Neste skritt må være å kunne øke kvaliteten av hjerte-lungeredningen som utøves og der kan instruktørene gjøre en fantastisk innsats.  15 - 16 % av dem som får hjertestans utenfor sykehus overlever 30 dager, dette er et høyt prosenttall sett i forhold til Europa og verden.  Bare 12 % får tilkoblet en hjertestarter AED, noe som er et tall vi håper å øke.  Siw Lilly Osmundsen er prosjektleder for Hjertestarterregisteret i Helsemyndighetenes regi på NAKOS (Nasjonal Kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) ved Ullevål sykehus.  Hun kunne fortelle at også hjertestartere kan øke overlevelsen, hvert minutt et elektrisk støt fra en AED (hjertestarter) blir forsinket, reduserer overlevelse med 2-4 % i følge forskningen.

Les hele årsrapporten som ble publisert 15. november fra Norsk hjertestansregister HER 

Foredraget fortsatte med informasjon om Hjertestarterregisteret som NAKOS også er ansvarlig for.  Osmundsen informerte om at det er mange initiativ til registre, men bare registeret NAKOS har ansvar for vil kunne være synlig i kartene på 1-1-3-sentralen (AMK).  Det er derfor viktig at folk forstår forskjellen og at instruktørene informerer om at det offentlige ikke-kommersielle hjertestarterregisteret finner du via NAKOS og at det er der eiere av hjertestartere finner riktig informasjon om det nasjonale offentlige registeret som opprettes på oppdrag fra helsemyndighetene. Registeret kan kontaktes via AED@nakos.no

Vedlegg