Instruktørsamlingen er i gang

Av Siw Lilly Osmundsen, 12.11.2016

Instruktørsamlingen er i gang

Nå er cirka 80 instruktører fra Norsk Førstehjelpsråds 22 medlemsorganisasjoner samlet til faglig oppdatering og sosial hygge ved Gardermoen.  Kveldens program og middag har startet markeringen av Rådets 40-årige historie som samlende organisasjon for førstehjelps-Norge.

Dette er den årlige samlingen som Norsk Førstehjelpsråd bidrar med til medlemsorganisasjonenes instruktører, for å bidra til kvalitetssikring og faglig oppdatering.  

Årets samling avholdes på Quality airport hotel Gardermoen og ble innledet av Styreleder Siw Lilly Osmundsen. Første foredragsholder var Eric Carlström fra Høyskolen i Sørøst-Norge som sankket om samhandling mellom redningsaksjonene.

Neste innlegg var Torfinn Bøe Henriksen, som er aktiv instruktør i Rogaland Røde Kors Førstehjelp. Han fikk plutselig bruk for sine kunnskaper da han som deltaker på dykkerkurs plutselig måtte bidra i en dramatisk redningsaksjon.

Instruktørsamlingen fortsetter fram til lunsj søndag. Lørdag markeres jubileet med historiske taler og jubileumsmiddag. Medlemsorganisasjonenes ledere er invitert til dialogmøte og Førstehjelpsrådets veivalg og fokus for framtiden.

Vi ønsker alle deltakere en lærerik helg!