Årsmarkering og statusrapport for

Av Norsk Førstehjelpsråd, 21.02.2018

Årsmarkering og statusrapport for

21. februar for et år siden ble det arrangert et konsensumøte hvor helseminister Bent Høie inviterte til en dugnad for økt overlevelse i Norge. Dugnaden ble "Sammen redder vi liv" som i dag markerte årsdagen for oppstart og holdt statusrapport for den nye Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen og helsedirektør Bjørn Guldvog. Norsk Førstehjelpsråd var vertskap sammen med Helsedirektoratet.

Cirka 80 gjester var til stede fra offentlige, ideelle og frivillige organisasjoner og etater, samt pasient- og brukerorganisasjoner.  Møtet ble innledet av leder i Norsk Førstehjelpsråd, Siw Lilly Osmundsen og møteleder var Steinar Olsen, avdelingsdirektør fra Helsedirektoratet.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen tar nå over ansvaret for dugnaden etter Helseminister Bent Høie, hun ga uttrykk for sin fulle støtte til initiativet og kunne fortelle at hun selv har vært aktiv i flere av de frivillige organisasjonene.

Statusrapport fra prosjektene
De ulike prosjektene ga en kort statusrapport for sine prosjekt:

  • Henry - førstehjelp for barnehagebarn ved Norges Røde Kors
  • Førstehjelp i grunskolen ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  • Effektiv veiledning og hjelp fra 113
  • Effektiv lokalisering og kommunikasjon mellom innringer og 113 ved stiftelsen Norsk Luftambulanse
  • Frivillige som akutthjelpere ved Norsk Folkehjelp
  • Førstehjelp og eldre ved Norsk Kvinners sanitetsforening

APP med lokalisering av innringer til 1 1 3
Det var en stor glede å høre at APPén til Norsk Luftambulanse "Hjelp 113-GPS" nå er oppdatert slik at den sender posisjonen til innringer til 113-sentralen. Dette vil spare enormt med tid for 113 med å lokalisere innringer. Det er viktig at alle oppdaterer APPén sin nå og de som ikke har lastet den ned må oppfordres til å gjøre det og vi må alle venne oss til å bruke APPén om vi må ringe 113.

null   null

Økonomiske midler til dugnaden
Gjensidigestiftelsend Adm. direktør Unn Dehlen kom med en gledelig kunngjøring om at stiftelsens styre har bevilget 40 millioner til å videreføre dugnaden. Hun overrakte en sjekk på 40 millioner til ministeren.

Effekter av den nasjonal førstehjelpsdugnaden
Jo Kramer Johansen fra Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin og Oslo Universitetssykehus kunne forklare hvordan effekten av dugnaden kan påvirke til økt overlevelse ved tidlig intervensjon fra publikum og hvordan denne effekten kan dokumenteres og evalueres i de nasjonale helseregisterene.

Forsvarets sjef for Forsvarets sanitet Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen hadde et inspirernde foredrag om Forsvarets rolle i totalberedskapen, som ble flott fulgt opp av Avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Geir Sverre Braut, professor ved Stavanger Universitetssjukehus/Universitetet i Stavanger viste hvordan styrking av førstehjelp i befolkningen  vil styrke samfunnssikkerheten.

Oppsummering
Møtet var inspirerende for fortsatt felles arbeid i dugnaden og ga oss fokus og retning for et felles budskap til befolkningen for å øke overlevelsen ved akutt sykdom og skade.  Vi må jobbe sammen for å bevare den gode innstillingen at alle må hjelpe en som blir akutt syk eller skadet. Vi må kjenne symptomer på de vanligste akutte sykdommene; hjerteinfarkt og hjerneslag. Vi må kjenne godt til at vi får hjelp til å gjøre førstehjelp når vi varsler 1 1 3, vi må kjenne de viktigste førstehjelpstiltakene for å stoppe en stor blødning, gi fri luftvei og holde syke og skadde varme. Vi må være godt trent i hjerte-lungeredning. Vi får noen nyttige hjelpemidler ved varsling til 1 1 3 med den nye APPén som sender posisjonen vår til nødetatene og kan henvise oss til nærmeste hjertestarter.

 null   null