Markering av årsdagen for nasjonal dugnad

Av Siw Lilly Osmundsen, 09.02.2018

Markering av årsdagen for nasjonal dugnad

"Sammen redder vi liv" - den nasjonale førstehjelpsdugnaden, som Helsedirektoratet har ledelsen på har nå ett-års-jubileum. Onsdag 21. februar kl.10.00 samles aktørene for dugnaden i Røde Kors Kurs- og konferansesenter i Hausmannsgate 7, Henry Dunant-salen. 

Møtet på Utstein Kloster den 21. februar 2017 markerte starten på den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. I samarbeid med Norsk førstehjelpsråd inviterer Helsedirektoratet til ett års markering og statusgjennomgang for dugnaden.

I tillegg til å presentere status for en rekke spennende delprosjekter vil vi også utfordre lederne for de samarbeidende organisasjonene til en diskusjon om hvordan vi best kan samarbeide for å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus.  

Tid: onsdag 21. februar 2018 kl. 09.00 – 13.00.

Sted: Norges Røde kors kurs- og konferansesenter i Hausmannsgate 7, Oslo. Henry Dunant-salen

Møtet vil bli åpnet av helsedirektør Bjørn Guldvog.
Den nye Eldre- og folkehelseministeren, Åse Michaelsen vil delta.

Hver medlemsorganisasjon i Norsk Førstehjelpsråd er invitert med inntil fem deltakere til møtet, kontakt Førstehjelpsrådets sekretariat på post@norskforstehjelpsrad.no

Medlemsorganisasjonene kan også sette opp roll-up på henvist plass 

Program:

 

Kl. 09.30 – 10.30              Registrering/mingling

Kl. 10.30 – 11.15              Presentasjon av status for Sammen redder vi liv dugnaden

·       Velkommen ved helsedirektør Bjørn Guldvog -10 min

·       Introduksjon til status for dugnaden v/ Helsedirektoratet -5 min

·       Statusoppsummering fra aktuelle prosjekter: - 6 x 5 min

o   Henry – førstehjelp for barnehagebarn v/ Norges Røde kors

o   Førstehjelp i grunnskolen v/ Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

o   Effektiv veiledning og hjelp fra 113 v/ prosjektleder Conrad Bjørshol

o   Effektiv lokalisering og kommunikasjon mellom innringer og 113 v/ Stiftelsen Norsk luftambulanse

o   Frivillige som akutthjelpere v/ Norsk folkehjelp

o   Førstehjelp og eldre v/ Norske Kvinners sanitetsforening

 

Kl. 11.15 – 12.15              Hvorfor nasjonal førstehjelpsdugnad

o   Helsegevinster ved tidlig intervensjon fra publikum v/ Jo Kramer Johansen, Professor NAKOS/Oslo universitetssykehus

o   Hvordan kan bedrede førstehjelpskunnskaper i befolkningen styrke samfunnsberedskapen i Norge v/Geir Sverre Braut, professor Stavanger universitetssjukehus/Universitetet i Stavanger 

o   Hvordan kan bedrede førstehjelpskunnskaper i befolkningen styrke egenberedskap og totalforsvaret v/ Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Kl. 12.15 – 13.15              Lunsj

Kl. 13.15 – 14.30               Vegen videre - hvordan kan vi samarbeide for å lykkes. Innlegg og diskusjon ved:

o   Norsk Førstehjelpsråd

o   Norges Røde kors

o   Norsk Folkehjelp sanitet

o   Stiftelsen norsk luftambulanse

o   Gjensidigestiftelsen

o   Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

o   Norske kvinners sanitetsforening

 

Vedlegg