Nye instruktører

Av Siw Lilly Osmundsen, 08.11.2017

Nye instruktører

I oktober ble det utdannet 19 nye instruktører og en ny hovedinstruktør ved høstens kurs i regi av Norsk Førstehjelpsråd.  Vi ønsker dem alle lykke til i arbeidet med å utdanne Norges førstehjelpere, nå har de et godt verktøy for å gi folk livreddende ferdigheter.

Instruktørkandidatene gjennomfører det aktiviserende kurset med hverandre som kursdeltakere.  De får kyndig veiledning av hovedinstruktørene Evelyn Støen og Odd Roger Ringdal.  De får en økt forståelse for aktivisering som et viktig prinsipp i kurset, alle øvelser gjennomføres for å gi deltakerne "hands-on-følelsen".  

Kursene får mye skryt av deltakere fra en stor variasjon av bakgrunn; sykepleiere, ambulansearbeidere, lærere og andre yrkesgrupper med ekstra sterk bakgrunn innen førstehjelp. Opptakskravet er at de selv innehar et kvalifisert nivå på sine førstehjelpskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan svare og veilede deltakere på et grunnleggende nivå.

Nå er de klare for å holde kurs - bruk instruktører med godkjennelse fra Norsk Førstehjelpsråd, slik at du vet de formidler på en god måte denne livsviktige kunnskapen!

null