Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) - Kurs 3 (kurs 1, 2 og 3 er like og kjøres parallelt)

Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) - Kurs 3 (kurs 1, 2 og 3 er like og kjøres parallelt)

Kurs pris 7 000,- NOK

...
Dato: 05.10.2020 09:00 - 06.10.2020 16:30
Kontakt: Peter Meyer (daglig leder) post@norskforstehjelpsrad.no
Sted: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Vis kart
Ledige plasser: 10 av 10
Instruktør: Load instructor ...

Nødvendige smitteverntiltak vil bli iverksatt. Som følge av dette kan noe av den praktiske gjennomføringen bli noe begrenset. Endelige tiltak og begrensninger vil ikke bli klarlagt før i slutten av september. Kurset vil uansett bli godkjent som et fullverdig instruktørkurs.

 

Norsk Førstehjelpsråd inviterer til instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp.

Instruktørkurs NGF går over to dager der dag 1 gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 6 undervisningstimer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader.

Dag 2 består av instruktøropplæring der deltakerne holder deler av kurset som instruktørkandidater og bruker kursets moderne pedagogiske prinsipper under veiledning av Hovedinstruktøren.

Dette er et bestått/ikke bestått kurs! Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF).
Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger. Kurset benyttes i dag av alle de store kurstilbydere, som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Forsvaret, Sivilforsvaret, Norsk Luftambulanse og flere.

Instruktørkandidatene må ha gode førstehjelpskunnskaper når de melder seg på.

Det kreves at den som melder seg på enten er autorisert helsepersonell med erfaring fra førstehjelp og/eller er godkjent utøver på kvalifisert nivå førstehjelp eller høyere (kvalifisert nivå: nivå tilsvarende kurs/opptakskrav for å bli medlem i hhv Norsk Folkehjelp Sanitet og Røde Kors Førstehjelp (ca. 33 timers fhj.kurs). Det må på forespørsel kunne fremlegges dokumentasjon på ovennevnte.

Det må forventes å bruke noe tid til egne forberedelser etter endt undervisning første dag, da dere selv skal ha fremføringer neste dag.

Tidsrammer

Dag 1:

  • 0900 – 0930 Fremmøte med kort gjennomgang og presentasjon av instruktør(er)
  • 0930 – 1230 Kurs
  • 1230 – 1330 Lunsj
  • 1330 – 1700 Kurs


Dag 2:

  • 0900 – 1200 Kurs
  • 1200 – 1300 Lunsj
  • 1300 – 1700 Kurs


Det kan forekomme tilpasninger mht lunsj og tidspunkt for avslutning den enkelte dag. Ved bestilling av reiser er det derfor anbefalt å legge til litt ekstra tid.

Prisene inkluderer boken Norsk Grunnkurs Førstehjelp med instruktørveiledning, lunsj og kaffe/te, samt boken "Førstehjelp" i elektronisk versjon. Den bestilles via denne linken: https://www.smartbok.no/Videregaaende/Helse-og-oppvekstfag/forstehjelp. Den koster 198,- for en 24 måneders lisens.

Les mer om Smartboka her: https://www.smartbok.no/Brukerstoette

Den trykte versjonen av boka «Førstehjelp» kan kjøpes i bokhandel, i nettbutikkene til enkelte av våre medlemsorganisasjoner og i nettbutikken til Gyldendal. Utsalgsprisen for denne fra Gyldendal er 398,00.

Du må anskaffe en av disse versjonene da de er en del av grunnlaget for hele førstehjelpsfaget.

Evt. overnatting, måltider utover lunsj, samt reisekostnader, må bestilles og dekkes av den enkelte deltaker.

Norsk Grunnkurs Førstehjelp med instruktørveiledning vil bli sendt ut før kursstart.

Disse må leses før kursstart samt medbringes til kurset.

NB: Oppgi privatadresse for mottak av kursmateriell. Alternativ fakturaadresse kan registreres i tillegg. Faktura for kursavgift vil bli sendt etter endt kurs, utstedt til fakturaadressen/organisasjonsnummeret som oppgis ved påmelding; vi bruker EHF. Dersom du ikke kan motta EHF sendes fakturaen til den e-postadressen du registrerer deg med.

Avmelding kan gjøres inntil 7 dager før kursstart. Ved avmelding vil det bli sendt faktura på tilsendt litteratur.